Sponsoring

Mogelijkheden voor sponsoring
 1. Reclamebord rond het veld:
  Vanaf € 100,00 kan uw bord bij O.G. geplaatst worden. Tevens zijn mogelijkheden uw bord via de kaatsvereniging te laten vervaardigen; de prijs is in overleg met u en degene die het bord vervaardigt.
 2. Shirtsponsor van Afdelingsparturen O.G. Huizum:
 3. Medesponsor van de KNKB Hoofdklasse wedstrijd:
  Deze KNKB wedstrijd staat in de gehele provincie bekend als “De Huizumer Cup-dag”. De Nederlandse toppers zijn deze dag actief op ons kaatsveld. Geboden wordt een advertentie in het programmablad, naamsvermelding in de krant en vermelding op affiches die regiobreed worden opgehangen. Tevens ontvangt u van de club voldoende vrijkaarten voor uw relaties om deze prachtige dag bij te wonen. De kosten per pagina (A5) bedragen € 250,00. (per halve pagina brengen wij € 125,00 in rekening).
 4. Hoofdsponsor KNKB Hoofdklasse wedstrijd:
  Het is ook mogelijk uw bedrijfsnaam aan bovengenoemde hoofdklasse wedstrijd te verbinden. De wedstrijd wordt dan geheel door u gesponsord: de kosten bedragen € 2.500,00.
 5. Plaatsen van de bedrijfsvlag:
  Ieder kaatsseizoen worden er circa 15 wedstrijden georganiseerd op het veld van OG Huizum. Tijdens deze wedstrijden is het mogelijk uw bedrijfsvlag te laten wapperen. De kosten per wedstrijddag bedragen € 25,00.
 6. Ballensponsor:
  Voor de KNKB Hoofdklasse wedstrijd wordt naast de wedstrijdsponsor ieder jaar één of meer ballensponsors aangetrokken. Sponsoring van de wedstrijdballen kost op deze dag € 100,00. Dit is inclusief vermelding in het programmaboekje en op de affiches. Sponsoring van ballen tijdens andere wedstrijden is ook mogelijk; de kosten variëren dan van € 25,00 tot € 75,00.
 7. Sponsoring officiële KNKB wedstrijden:
  Aan deze wedstrijden kunnen kaatsers uit Fryslân en daarbuiten deelnemen, verdeeld over verschillende (leeftijd) categorieën. De klassen waarvoor OG Huizum wedstrijden organiseert zijn: Heren 35+, Heren 50+, Jongens (14-16 jaar), Schooljongens (11-13 jaar) en Schoolmeisjes (11-13 jaar). Tevens wordt ook een Dames Hoofdklasse wedstrijd georganiseerd, en een afdelings- of vrijeformatiewedstrijd voor de 1e Klas Heren. De kosten variëren bij deze wedstrijden van € 25,00 tot € 750,00, afhankelijk van hetgeen de vereniging voor u kan betekenen.
 8. Beschikking stellen van prijzen ledenwedstrijden:
  Per seizoen organiseert OG Huizum voor haar leden een 7-tal ledenwedstrijden. U kunt een ledenwedstrijd sponsoren door het te beschikking stellen van de prijzen en de kransen. Uw naam wordt dan verbonden aan de desbetreffende ledenwedstrijd. U kunt natuurlijk ook op een andere wijze een bijdrage leveren.
 9. Plaatsen advertentie in ons Clubblad:
  Er kan van uw bedrijf een advertentie geplaatst worden in ons clubblad “Binnen de Perken”. Een paginavullende (A5) advertentie kost u € 32,00, een halve pagina € 18,50 en een derde deel van de pagina komt op € 14,00.
 10. Hoofdsponsor van OG Huizum
  Verder is het mogelijk algeheel sponsor van OG Huizum te worden. In dit geval worden uw naam, logo of advertentie op vrijwel alle correspondentie en in clubbladen vermeld. De kosten hiervan bedragen tussen de € 500,00 en € 700,00.
 11. Uw voorstel is ook welkom
  Wanneer u zelf een voorstel of idee heeft waarbij OG Huizum iets voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met dhr. H.P. Bijlsma, tel.nr. 058-2884449, 06-51954211 of via mail hpbijlsma@hetnet.nl. In overleg tussen u en de club is er altijd een goede oplossing te vinden, die voor zowel u als de vereniging gunstig zal uitpakken.
Print Friendly, PDF & Email