Kaatsvereniging O.G. Huizum

Verantwoord Alcohol schenken

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

De barvrijwilligers die niet beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne moeten de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gevolgd. Je kunt de instructie zelf volgen via deze website  http://www.nocnsf.nl/iva.

Na het afronden van de test, wordt een certificaat gemaakt en verzonden aan jou en de barverantwoordelijke van de vereniging (Alinda Kleefstra met mailadres secretarisoghuizum@gmail.com). Voor vragen, neem even contact op met Alinda.

De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ik print jouw certificaat uit en bewaar het in een map in de kantine. Deze map dient getoond te kunnen worden bij controle door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). 

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Kaatsvereniging OG Huizum dient op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’.  Het bestuursreglement bevat regels, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben. Daarom heeft het bestuur van Kaatsvereniging OG Huizum het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Het volledige bestuursreglement vind je hier.

Print Friendly, PDF & Email