Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

Openingstijden

Dinsdag- en donderdagavond vanaf 18:30 uur en tijdens de kaatswedstrijden. Zie hier voor de kaatsagenda.

Verantwoord alcohol schenken

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

De barvrijwilligers die niet beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne moeten de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gevolgd. Je kunt de instructie zelf volgen. Kijk hier hoe je dit kunt doen.

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Kaatsvereniging OG Huizum dient op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’.  Het bestuursreglement bevat regels, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben. Daarom heeft het bestuur van Kaatsvereniging OG Huizum het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Het volledige bestuursreglement vind je hier.

Bezetting kantine donderdagavond 2018

Voor de donderdagavond is het rooster voor de kantinediensten nagenoeg rond.  Via mailadres kantinebeheeroghuizum@gmail.com kun je je aanmelden! 

Bezetting kantine wedstrijddagen 208

Ook voor de wedstrijddagen zoeken we nog kantinevrijwilligers voor in de kantine en/of voor koffie om het veld. Laat via kantinebeheeroghuizum@gmail.com weten wanneer je kunt helpen! volgende data:

Schoonmaak

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn de kantine- en de kleedgelegenheid regelmatig schoon te maken. Het zou mooi zijn dat we een schoonmaakploeg kunnen samenstellen, zodat we kunnen rouleren. Voel je hier iets voor, stuur dan een mailtje naar kantinebeheeroghuizum@gmail.com.
Mocht iemand andere ideeën hebben of op/aanmerkingen, laat het ons dan weten!

Print Friendly, PDF & Email