Kaatsvereniging O.G. Huizum

Kantine De Oanloop

Openingstijden

Dinsdag- en donderdagavond vanaf 18:30 uur en tijdens de kaatswedstrijden. Zie hier voor de kaatsagenda.

Verantwoord alcohol schenken

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

De barvrijwilligers die niet beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne moeten de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gevolgd. Je kunt de instructie zelf volgen. Kijk hier hoe je dit kunt doen.

Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Kaatsvereniging OG Huizum dient op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’.  Het bestuursreglement bevat regels, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben. Daarom heeft het bestuur van Kaatsvereniging OG Huizum het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Het volledige bestuursreglement vind je hier.

 

Print Friendly, PDF & Email