Kaatsvereniging O.G. Huizum

Huizumer Cup Dag 2021 Dames en Heren

Koninginnetitel bij O.G. Huizum tijdens Huizumer Cup Dag voor Ilse Tuinenga.

Huizum. Het is zondag 29 augustus als de dames en heren hoofklas onder een grijs wolkendek richting sportcomplex “Nijlan” in Huizum reizen. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging “Onderling Genoegen” Huizum. Zij organiseren voor de 2de keer op rij onder corona maatregelen met 1 ½ meter afstand en iedereen zitten de Huizumer Cup Dag. Een vrije formatie wedstrijd voor zowel de dames als heren hoofdklas. De leiding was deze dag in handen van de heren J. Sieperda en D. Wierstra. Om klokslag 11:00 gingen bij de dames 8 partuur met elkaar de strijd aan terwijl bij de heren in totaal 10 formaties met elkaar de degens gingen kruisen. Deze wedstrijd vormt het slot van een drukke week voor de dames met achter elkaar Beetgum, Easterein (afgelast door de weersomstandigheden), Frouljus PC in Weidum, het Nederlands Kampioenschap in Vrouwenparochie en nu weer de Huizumer Cup dag. Wybrig Bakker opende de dag samen met Corrie Kroondijk en Iris Oosterbaan (zij vervangt Fiera die dit seizoen niet meer in actie komt vanwege een zware knieblessure) tegen Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Tineke en haar maten als Louise op de 2-6 de opslag mag verzorgen en een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Corrie en Iris. De vliegende start is voor Tineke, Louise en Harmke zij weten al snel de voorsprong uit te bouwen als het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 0-1 4-6. De formatie van Wybrig probeert het wel degelijk maar slaagt er niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder oplopen wanneer Tineke de bal wederom zo naar het perk weet te sturen dat Corrie en Iris deze niet weten te verwerken op de 0-2 4-6 waardoor het verschil al oploopt naar de 3 eersten. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want de eersten blijven een kant op gaan. Voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten weet Tineke met haar opslag toe te slaan door ditmaal Iris tot een kwaadslag te dwingen op de 0-3 4-6. De strijd lijkt vervolgens alsnog op gang te komen als voor het eerst de beslissing dient te vallen op de 6-6. Als Louise goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen weet zij voor de 5de keer op rij het bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De strijd is dan gestreden Tineke, Louise en Harmke komen niet meer in de problemen en gaan als eerste naar de 2de lijst door het goede werk van Louise in het tussenspel als zij erin slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 0-5 2-6 en daarmee de winst veilig weet te stellen.

Ilse Tuinenga begint deze grijze dag samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia aan de zijde van de opslag en dienen op weg naar de 2de omloop eerst de hindernis gevormd door Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum te overwinnen. Het is Ilse zelf die de wedstrijd in hun voordeel weet open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Sietske en haar maten moeten gelijk in de achtervolging maar zien het verschil snel verder oplopen door goed werk van Sjanet zij stapt in het achterperk prachtig onder de bal en laat deze over de boven vliegen op de 1-0 6-2. Het krachtsverschil tussen deze formaties is deze dag veel te groot wat Sietske, Jeska en Martzen ook proberen zij slagen er maar niet in om het tij te doen keren. Voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is het Ilse die met haar opslag weet toe te slaan op de 2-0 6-2. Zij plaatst een prachtige zitbal op het perk van Jeska en Martzen. De formatie van Ilse, Margriet en Sjanet heeft op dat moment de touwtjes stevig in handen en blijft de bordjes verzamelen want het is wederom Ilse die het perk van Jeska en Martzen met een onmogelijke bal op zadelt en daarmee het 4de eerst weet binnen te slepen op de 3-0 6-2. Het partuur van Sietske blijft het proberen maar zien geen kans om een eerst uit het vuur te slepen. De strijd is gestreden wanneer het vizier van Sietske niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-0 6-2. Ilse en haar maten geven deze voorsprong niet meer uit handen en weten de 2de lijst in Huizum te bereiken als Sjanet de winst veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag op 5-0 6-4.

In de 3de partij van de eerste omloop tijdens deze Huizumer Cup dag op zondag 29 augustus 2021 staat Roelie Kroondijk samen met Klasine Huistra en Simona Kootstra tegenover de formatie van Annet de Haan, Lotte del Grosso en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als het eerste verkaatste eerst beslist dient te worden op de 6-6. Als Roelie met haar opslag erin slaagt om de kaats te behouden nemen zij de leiding in deze onderlinge strijd. Het begin in deze partij is duidelijk voor Roelie en haar maten als zij de voorsprong uit weten te bouwen door goed werk van Klasine als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 6-4. De spanning keert terug in de partij wanneer de formatie van Annet weet toe te slaan op de 2-0 4-6. Via een zeer snel verkaatst bordje keert de spanning terug in de wedstrijd. Als Annet de bal zo naar het perk van Klasine en Simona weet te sturen dat zij deze niet weten te verwerken op de 2-1 2-6 staan beide formaties op de 2 eersten. Langzaam maar zeker raakt het partuur van Roelie de grip kwijt op de wedstrijd en komen voor het eerst op achterstand als het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 2-2 0-6. Na het vliegende begin zijn de rollen in een keer omgedraaid en is het Annet die met Lotte en Annelien de partij naar zich toe weten te trekken als voor de 2de keer op rij Roelie er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 2-3 4-6. Als Lotte erin slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 2-4 4-6 weet zij het vijfde eerst aan de telegraaf te hangen. Roelie, Klasine en Simona blijven het proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen wanneer Annelien hun laatste 2 punten weet binnen te slepen op de 2-5 2-6 door de bal tot voor de kaats te retourneren.

Als laatste betrad Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. De strijd wordt opengebroken door Marrit als zij de bal op de boven weet te onderscheppen en deze tot in het perk weet te retourneren op de 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Nynke de voorsprong te verdubbelen als zij het perk van Amarins en Aluca met lege handen achter weet te laten op de 1-0 6-0. De strijd en de spanning keert vervolgens terug in de partij door het goede werk van Amarins in het tussenspel als zij op de goede plek staat op het goede moment weet zij hun 1ste bordje binnen te halen door de bal voor de kaats te keren op de 2-0 4-6. Serena probeert met haar maten de balans terug te doen keren in de partij maar zien het verschil weer oplopen door het goede opslag werk van Nynke als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-1 6-4. De krachtsverschillen lijken deze dag veel te groot te zijn want wat Serena, Amarins en Aluca ook proberen zij weten het tij maar niet te keren. Als Manon goed onder de opgeslagen bal van Serena weet te stappen en de boven weet te vinden op de 3-1 6-4 is de strijd al gestreden. Via een zeer snel verkaatst bordje dendert partuur Nynke door want zij slaagt erin om de bal voor de kaats te keren op de 4-1 6-0 en daarmee hun 5de eerst al aan de telegraaf weet te hangen. Ondanks diverse pogingen van partuur Serena moeten zij de strijd staken op de 5-1 6-4 als het perk van Manon en Marrit de 2de omloop weet veilig te stellen door de kaats te passeren op de 5-1 6-4.

De formaties die weten door te dringen tot de 2de lijst van deze editie van de Huizumer Cup dag kunnen in ieder geval nog 2x de arena op het sportcomplex “Nijlan” betreden. Zij gaan in 2 onderlinge confrontaties uitmaken wie er naar de finale zal gaan en wie er in de strijd om de 3de prijs of niets het tegen elkaar op gaan nemen. De eerste partij is een herhaling van de ½ finale tijdens de Frouljus PC van 25 augustus jongstleden. Tineke Dijkstra stond daarin net als deze dag samen met Louise Krol en Harmke Siegersma tegenover het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Ilse en haar maten als Ilse zelf erin slaagt om met haar opslag Harmke tot een kwaadslag te dwingen op de 4-6. De vliegende start is er voor de formatie van Ilse want zij weten de voorsprong te verdubbelen door het goede opslag werk van Ilse zij laat het perk van Louise en Harmke met lege handen achter op de 0-1 4-6. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd op gang en weten Tineke, Louise en Harmke grip op de wedstrijd te krijgen en hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen door het goede opslag werk van Tineke zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 0-2 6-4. De strijd is dan echt losgebarsten want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte toe in het daarop verkaatste eerst wanneer Tineke erin slaagt om Sjanet tot een kwaadslag te dwingen op de 1-2 6-6. Beide parturen halen alles uit de kast om de finale te gaan bereiken waardoor voor de 2de keer op rij de beslissing dient te vallen op de 6-6. Het is Ilse die haar partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-2 6-6. Als Tineke en haar maten er op dat moment niet in slagen om gelijk aan te sluiten loopt het verschil op naar de 2-4. De strijd blijkt echter verre van gestreden want Tineke, Louise en Harmke weigeren de handdoek te gooien en weten het belangrijke zevende eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen door een passeerslag van de kaats van Harmke op de 2-4 6-4. De balans keert op dat moment niet terug in de wedstrijd want het zijn Ilse, Margriet en Sjanet die het 5de eerst weten te bemachtigen als de opslagen bal van Tineke te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 3-4 0-6. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor de 3de keer in deze partij verschijnt de 6-6 en als de opgeslagen bal van Ilse te veel snelheid mee krijgt en over het perk heen vliegt op de 3-5 6-6. De formatie van Tineke slaagt er echter niet in om langszij te komen en moet uiteindelijk de winst laten aan partuur Ilse op de 4-5 4-6 wanneer de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen beland.

Wie de tegenstand zou gaan vormen in de finale van de Huizumer Cup dag van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Is het de formatie van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma of is het Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Nynke het eerste bordje binnen te halen als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Lotte en Annelien op de 0-6. De vliegende start in deze confrontatie is voor Nynke en haar maten die er geen gras over laten groeien want voor de 2de keer op rij weet Nynke het perk voor een onmogelijk opgave te stellen met haar opslag en een zitbal weet te plaatsen op de 0-1 2-6. Annet, Lotte en Annelien geven de strijd niet op en blijven het proberen maar het is Nynke die de bordjes aan elkaar weet te rijgen door voor de 3de keer toe te slaan met haar opslag. Zij weet een zitbal te plaatsen op de 0-2 0-6. De strijd lijkt vervolgens nog niet gestreden wanneer Annet het eerste bordje aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij met haar opslag Manon tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-3 6-4. Het verschil loopt daarmee terug tot een spel. De touwtjes blijven echter in handen van Nynke, Manon en Marrit die de voorsprong zelfs weer weten uit te bouwen door wederom het goede opslag werk van Nynke zij laat het perk van Lotte en Annelien met lege handen achter op de 1-3 2-6. Het lijkt nog een mooie strijd te gaan worden als voor het eerst de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Nynke blijft de bordjes voor haar partuur binnenhalen als zij ditmaal zeer attent is in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-4 6-6. De strijd is gestreden want in het laatste te verkaatsen eerst is een retourslag tot in het perk en een boven van Marrit en 2x een bovenslag van Manon genoeg om de finale veilig te stellen in Huizum. De laatste bovenslag van Manon in deze partij valt op de 1-5 0-6.

Voordat de finalisten van de Huizumer Cup dag editie 2021 de arena betraden was het eerst de strijd om de 3de prijs of niets die van start ging. Het is Tineke Dijkstra die samen met Louise Krol en Harmke Siegersma als eerste de groene mat betraden om de strijd aan te gaan met het partuur van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Tineke mag op dat moment de opslag gaan verzorgen en als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat zij vervolgens zelf de bal weet te onderscheppen en deze voor de kaats weet te keren nemen zij de leiding. De vliegende start in deze onderlinge strijd is voor Tineke en haar maten die via een zeer snel verkaatst eerst weten toe te slaan op de 1-0 6-0 door wederom goed werk van Tineke in het tussenspel zij staat weer op de goede plek en slaagt er voor de 2de keer in om de bal voor de kaats te keren en daarmee de voorsprong weet uit te bouwen. Annet, Lotte en Annelien proberen het wel maar slagen er niet in om grip op de wedstrijd te krijgen waardoor zij de achterstand verder zien oplopen wanneer ditmaal Louise erin slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 2-0 6-2 waardoor het verschil oploopt naar de 3 eersten. Het krachtsverschil blijkt in deze partij veel te groot te zijn want voor de 4de keer op rij is het Tineke met Louise en Harmke die weten toe te slaan als ditmaal Louise goed onder de bal weet te stappen op de 3-0 6-4 en deze over de boven laat vliegen. De bordjes blijven een kant over gaan want het is Harmke die erin slaagt om het vijfde eerst aan de telegraaf te hangen wanneer zij ditmaal op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-0 6-0. De strijd is dan gestreden op de 5-0 2-0 ligt de partij nog even stil vanwege een blessurebehandeling bij Lotte. Zij keert wel terug in het veld maar kan niet verder in het perk zodat Annet haar positie over neemt. Tineke en haar maten laten de voorsprong niet meer uit handen glippen en weten de 3de prijs in Huizum binnen te slepen op de 5-0 6-0 als Tineke het perk van Annet en Annelien met lege handen achter laat en de winst veiligstelt.

Wie deze grijze dag op sportcomplex “Nijlan” er met de kransen vandoor zou gaan was de enigste vraag waarop nog een antwoord moest komen. Het was een prachtig affiche deze finale van deze editie van de Huizumer Cup dag want de 2 topformaties bij de dames stonden wederom tegenover elkaar. Ilse Tuinenga won samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia de 3de prijs op de 45ste Frouljus PC en zij begonnen deze finale aan de zijde van de opslag. De tegenstand werd gevormd door de winnaressen van de Frouljus PC  het partuur van Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het belooft een prachtige strijd te gaan worden want gelijk geven beide parturen elkaar niets toe waardoor het eerste verkaatste bordje op de 6-6 beslist dient te worden als Ilse het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal net aan de verkeerde kant van de perklijn terecht komt gaat het eerste verkaatste bordje naar Nynke en haar maten. Beide formaties zijn zeer goed van start gegaan en halen alles uit de kast om de kransen mee te mogen nemen. De balans keert al snel terug in deze finale door het goede werk van Margriet als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-4. De formatie van Ilse weet daarna de leiding over te nemen in de partij als voor de 2de keer op rij Margriet weet toe te slaan door ditmaal de bal tot voor de kaats te retourneren op de 1-1 6-4. Vanaf dat moment wordt er fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf waardoor het volgende eerst voor de 2de keer in 4 verkaatste eersten op de 6-6 beslist dient te worden wanneer Ilse het perk van Manon en Marrit voor een onmogelijke opgave stelt met haar opslag komen zij op een 3-1 voorsprong. De spanning keert vervolgens al snel terug in de partij wanneer voor de 3de keer in deze finale de 6-6 verschijnt als de bal uit handen van Ilse buiten het perk beland loopt het verschil terug naar de 3-2. Nynke, Manon en Marrit proberen langszij te komen maar zien het verschil verder oplopen door het goede opslag werk van Ilse zij laat het perk van Manon en Marrit met lege handen achter op de 3-2 6-4. Als het 5de eerst aan de telegraaf door Margriet wordt binnengesleept door een passeerslag van de kaats op de 4-2 6-2 lijkt de strijd gestreden maar in het laatste te verkaatsen bordje halen Nynke en haar maten nog een keer alles uit de kast wat resulteert in de 4de 6-6 van deze finale. De kransen en de winst in Huizum wordt binnengehaald door Margriet als zij de kaats weet te passeren.

Kaatsvereniging Onderling Genoegen stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en na overleg in de betreffende commissie werd Ilse Tuinenga uitgeroepen tot koningin van deze Huizumer Cup dag.

Uitslag Dames Hoofdklas:

1e prijs:

Ilse Tuinenga     (Koningin)                                          Franeker

Margriet Bakker                                                              Easterlittens

Sjanet Wijnia                                                                    Wommels

2de prijs:

Nynke Sybrandy                                                             Leeuwarden

Manon Scheepstra                                                        Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                                                Groningen

3de prijs:

Tineke Dijkstra                                                                 Wjelsrijp

Louise Krol                                                                         Broeksterwald

Harmke Siegersma                                                         Berlikum

SchrijverHenk Hempenius

Zie voor meer fot’s

https://myalbum.com/album/MP5P6s2u8ffZ

.

Tot de finale was er slechts een partij die de toeschouwers in een nat Huizum had kunnen bekoren. Maar gelukkig was de finale een wedstrijd die nog wel even langer blijft hangen bij het handjevol dapperen die de regen bijna de gehele dag bleef trotseren. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar mochten tegen half zes de zege vieren doordat de verder onopvallende Tjisse Steenstra op 5-4 en 6-6 een zitbal plaatste bij achterinse Daniël Iseger invaller voor Taeke Triemstra die tijdens die partij bij 2-2 en 4-4 last kreeg van zijn achillespees. Uit voorzorg liet Triemstra zich vervangen door zijn trainer en oud-formatiegenoot Daniël Iseger. Dat deze thans 41-jarige oud-hoofdklasser het spelletje nog niet verleerd is bewees hij maar weer eens ten overvloede. Zowel Steenstra als Wassenaar kregen weinig vat op Iseger die aantoonde ook op 41-jarige leeftijd nog best mee te kunnen in de top van het hoofdklasse kaatsen. Vanuit het achterperk rammelde hij er nog vier ballen overheen. Maat Erwin Zijlstra, de gehele dag bijna foutloos kaatsend, sloeg er zeven ballen overheen en dat maakte opslager Tjisse Steenstra zondag in Huizum kwetsbaar. Hij mocht dan wel op 5-4 en 6-6 de winnende slag produceren maar het niveau van vorige week in Bitgum werd bij lange niet gehaald. Tien missers tegen drie zitballen en negen bovenslagen tegen deed ook een streep door het koningschap dat nu in handen kwam van Hans Wassenaar. Wassenaar was zowel op de stuit als in het perk van grote waarde. Na een snel verkregen 4-0 voorsprong kwam trio Van der Bos beter in de partij en via drie keer het eerst te pakken op zes gelijk, kwam men tot 5-3 terug in de partij. Het werd zelfs 5 om 4 door de zevende bovenslag van Erwin Zijlstra. Maar de 4-0 voorsprong in het tiende eerst werd alsnog verspeeld door twee bovenslagen van Wassenaar, een misser van Van der Bos en een zitbal van Steenstra. 64 om 60 punten laat zien dat er weinig licht zat tussen beide parturen.

De zege in Huizum was zeker geen uitgemaakte zaak voor Steenstra c.s. In de eerste omloop tegen Jelle Attema, die na twee slagen al uitviel en vervangen werd door Jeroen Haarsma, Gabje Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar, was het vaak vrouwen en kinderen eerst bij Steenstra c.s. Pas na twee spel gelijk wist men de marge te vergroten. Op 5-4 en 6-6 plaatste Steenstra zijn zesde zitbal.

In de strijd om de premie of niets tegen Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma kwam men met een spel achter maar bij spel gelijk had men drie eersten Vrouwe Fortuna aan haar zijde door driemaal op zes gelijk het bordje binnen te halen. Opslager Haije Jan Nicolay sloeg prima op maar op het moment suprême was hij er niet. Op 5-2 en 6-0 kon Tolsma de kaats niet passeren.

Trio Gert-Anne van der Bos had een mooi nummer op de lijst en had geen moeite om Paul Dijkstra c.s. het bos in te sturen. Te veel opslagmissers van Paul Dijkstra deed zijn partuur de das om. (5-0 en 6-2).

De halve finale tegen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra was een boeiende aangelegenheid die bij de stand 2-2 en 4-4 Taeke Triemstra zag uitvallen. Bergsma c.s. profiteerde aanvankelijk van het uitvallen van Triemstra maar nadat Iseger naar de achterperk plaats was verhuisd kwam de kentering. Met slechts twee punten tegen werd het twee spel gelijk. Niet passeren van de kaats door Iseger bracht Bergsma c.s. weer op voorsprong maar op 5-4 en 6-6 dwong Van der Bos Drent tot een kwaadslag. In het laatste eerst nam de formatie van Bergsma een 4-0 voorsprong maar boven slaan van Zijlstra werd gevolgd door de negende misser van Bergsma. Daarna maakten Iseger en Zijlstra via bovenslagen een eind aan de partij. De zestien missers van Bergsma en Kootstra drukten een zwaar stempel op het verlies van de formatie Bergsma.

Bergsma c.s. won eerst van Enno Kingma c.s. 5-2 en 6-0 om vervolgens met heel veel moeite te winnen van Auke Boomsma c.s. die bij 3-3 en 6-6 niet naar het sterke wapen van Scheepstra grepen maar Boomsma aan de opslag lieten staan. Met als resultaat een misser! Daarna was het een gelopen koers (5-3 en 6-0).

Cijfers Huizum. Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden – 2. Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra 4-5 en 4-6; 3. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 4. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 0-6; 5. Jelle Attema (vervangen door Jeroen Haarsma), Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 6. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 4-5 en 6-6; 7. Lieuwe van der Werff, Jacob Wassenaar (vervanger van Sip-Jaap Bos) en Riemer Hoekstra – 8. Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 4-5 en 2-6; 9. Paul Dijkstra, René de Haan en Gerben de Boer – 10. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 0-5 en 2-6. Tweede omloop: 2. Auke Boomsma c.s. – 4. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 0-6; 6. Tjisse Steenstra c.s. – 8. Haije Jan Nicolay c.s. 5-2 en 6-0; 10. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer; Halve finale: 10. Gert-Anne van der Bos c.s. – 4. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-4; 6. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer; Finale: 6. Tjisse Steenstra c.s. – 10. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-4 en 6-6. 

Bron: Jan Braaksma (KNKB.nl)

Print Friendly, PDF & Email