Kaatsvereniging O.G. Huizum

Historie van de CUP

Historie van de CUP

In 1942 op 12 december vierde onze kaatsvereniging haar 35-jarig bestaan met een feestavond in café Tivoli aan de Huizumerlaan.

Namens de jubileumcommissie werd aan het bestuur een bijzonder fraaie bokaal aangeboden, bestemd als wissel/koningsprijs voor de jaarlijkse seniorenpartij. Alle leden van O.G. hadden een steentje toe bijgedragen dat deze bokaal aangeschaft kon  worden. Bovendien werd een ingelijste foto van de nieuwe wisselprijs overhandigd en een bokaallied samengesteld door de heer P. de Vries.

Aldus een verslag in de Leeuwarder Courant van 14-12-1942.

Lied op de Cup
(melodie: gymnastenlied)

Hoezee! Kaatssportvrienden! De Cup is onthuld!
De Cup waarvan Huizum met trots is vervuld
De Cup, sierlijk, kostbaar, begeerd als trophee
Zal wisselprijs zijn van de Kaatsclub “O.G.”
Lof aan de schenkers der prachtige Cup,
Mooier geschenk kon ’t niet zijn voor de club,
Hun daad is een deugd, het idee kerngezond,
Bazuint het bestaan van de Cup in het rond!

Als ’t oogenblik dààr is, de Cup staat op het spel,
Dàn Koningen kaatsers verschijnt op ’t appèl.
Het gaat om de eer, maakt Uw wensch tot een feit,
De Cup van “O.G.” roept u op tot den strijd.
Eèn is de winnaar, de winnaar is hij;
’t Winnen der Cup is de kroon op het werk
Der beste aan opslag, der besten in ’t perk.

 12-12-1942 P. de Vries

 In 1943 en ook in 1944 kon de Cup niet worden verkaatst omdat er geen kaatswedstrijden N.K.B. werden gespeeld op grond van een besluit van de Algemene vergadering van de Bond. De 1ste keer werd de Cup dus in 1945 als Koningsprijs uitgeloofd en is sindsdien nog steeds in roulatie.

Hier onder alle winnaars van de koningsprijs vanaf het jaar 1945.

JAARKoninginJAARKoningin
2016Sjoukje Visser2017Ilse Tuinenga
2018Manon Scheepstra2019Manon Scheepstra
2020Manon Scheepstra2021Ilse Tuinenga
2022Manon Scheepstra2023Anne Monfils
2024
JAARKoningJAARKoning
1945Jan Rodenhuis1946Marten van der Leest
1947Klaas Wassenaar1948Marten van der Leest
1949Hotze Schuil1950Sjoerd Rijpstra
1951Marten van der Leest1952Hotze Schuil
1953Anne van der Meulen1954Johannes Zijlstra
1955Roel Hoekstra1956niet gespeeld
1957Wietze Vlietstra1958Piet Schuil
1959Jaap Pander1960Johannes Zijlstra
1961Evert Heeg1962Hotze Schuil
1963Evert Heeg1964Johan Halbesma
1965Johan Westra1966Gerrit de Jong
1967Piet Ysbrandy1968Jan Tamminga
1969Johan van Seyst1970Henk Leeuwen
1971Gerrit Okkinga1972Sjouke de Boer
1973Sjouke de Boer1974Wiebren van Wieren
1975Bert Rinia1976Minne Hovenga
1977Sake Saakstra1978Jarich van der Veen
1979Sake Saakstra1980Sjouke de Boer
1981Jarich van der Veen1982Piet Jetze Faber
1983Johannes van Dijk1984Johannes van Dijk
1985Peter Rinia1986Tunno Schurer
1987Johannes Brandsma1988Gerben Okkinga
1989Lammert Postma1990Coos Veltman
1991Jurjen Dijkstra1992Gerben Okkinga
1993Klaas Anne Terpstra1994Erik Seerden
1995Thomas van der Meer1996Johan Okkinga
1997Klaas Westra1998Johannes Dijkstra
1999Auke van der Graaf2000Johan Okkinga
2001Klaas Berkepas2002Simon Minnesma
2003Chris Wassenaar2004Klaas Berkepas
2005Chris Wassenaar2006Taeke Triemstra
2007Taeke Triemstra2008Daniël Iseger
2009Taeke Triemstra2010Gert Anne van der Bos
2011Gert Anne van der Bos2012Renze Hiemstra
2013Renze Hiemstra2014Marten Feenstra
2015Johan van der Meulen2016Tjisse Steenstra
2017Arnold Zijlstra2018Menno van Zwieten
2019Gert Anne van der Bos2020Marten Bergsma
2021Hans Wassenaar2022Hendrik Kootstra
2023Gert Anne van der Bos2024

 

Print Friendly, PDF & Email