Kaatsvereniging O.G. Huizum

Huizumer Cup Dag 2019

In de 2de partij staat Anna Ennema (vervangster van Sietske Okkema kampt met een elleboog blessure) samen met Anouk Tolsma en Rixt Wijnia tegenover de formatie van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het is Anna die de strijd weet open te breken voor haar partuur als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Margriet en Harmke op de 6-2. Lang kunnen zij niet van deze voorsprong genieten want door goed werk van Margriet in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-0 2-6 en daarmee de balans weer weet te herstellen. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want als de opgeslagen bal van Anne op de 1-1 6-4 buiten de perklijnen beland komen zij op een 2-1 achterstand. Net als in de eerste partij worden ook hier de bordjes om en om binnen gehaald en zij de beide parturen zeer aan elkaar gewaagt. Als Anna de bal naar het perk mag sturen op de 2-1 4-6 en deze niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland keert het evenwicht terug op de 2-2. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Anne met haar maten de leiding over te nemen door een prachtige bovenslag van Harmke op de 2-2 0-6. Vanaf dat moment lijkt het er op dat Anne samen met Margriet en Harmke als nog de klus gaan klaren wanneer zij door een zitbal Anne op de 2-3 2-6 de voorsprong uit weten te bouwen naar de 2-4. Daar denkt de formatie van Anna, Anouk en Rixt duidelijk anders over en weet met succes de achtervolging in te zetten en een bordje dichter bij te komen als de opgeslagen bal van Anne in een snel verkaatst eerst buiten de lijnen valt op de 2-4 6-0. De telegraaf keert vervolgens weer terug in balans door goed opslag werk van Anna zij weet het perk van Margriet en Harmke met lege handen achter te laten op de 3-4 6-2. Zij kan daar mee echter niet voorkomen dat het 5de eerst aan de telegraaf aan de zijde van partuur Anne verschijnt als het perk van Margriet en Harmke even van zich afslaat en de boven weet te vinden op de 4-4 4-6. Het is uiteindelijk Margriet die een zwaar bevochten overwinning weet te verzilveren als zij de boven weet te vinden op de 4-5 2-6.

Het is de eerste wedstrijd van de dames hoofdklas in de 2de cyclus en door een blessure van Anna Brecht Bruinsma moesten Jeska Terpstra en Martzen Deinum op zoek naar een opslager en daarbij waren ze uitgekomen bij Anne Berber Zeinstra. Zij gingen met zijn drieeen de strijd aan met een van de topformaties bij de dames bestaande uit Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Nynke die daarmee  de leiding weten te nemen. Ondanks dat Anne Berber samen met Jeska en Martzen gelijk de aansluiting probeert te herstellen zien zij de achterstand verder oplopen door een prachtige zitbal van Nynke op de 0-1 4-6. Het krachtsverschil lijkt op dat moment veel te groot te zijn en Anne Berber weet samen met haar maten op dat moment niet het goede antwoord te vinden en zien voor de 3de keer op rij het eerst naar de formatie van Nynke gaan als zij voor de 2de keer op rij het perk van Jeska en Martzen met lege handen achter weet te laten ditmaal op   0-2 4-6. Beetje voor beetje lijkt de formatie van Anne Berber grip op de wedstrijd te krijgen en als de door Nynke opgeslagen bal buiten de perklijnen valt op de 0-3 6-4 is daar het eerste bordje aan de telegraaf. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want voor het eerst in deze partij dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Jeska de bal in het voorperk krijgt en de kaats weet te passeren weet zij de achterstand te verkleinen tot de 2-3. De telegraaf keert echter niet terug in de partij want het is Nynke die de draad weer weet op te pakken voor haar formatie als zij het 4de bordje weet binnen te halen met een prachtige zitbal op de 2-3 4-6. Beide parturen weigeren de strijd op te geven waardoor het belangrijke zevende eerst wel eens voor een beslissing kon gaan zorgen. Het is Martzen die er in slaagt om hun partuur weer dichterbij te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 6-2. Het vijfde eerst komt vervolgens als nog als eerste aan de zijde van partuur Nynke te hangen als in een zeer snel verkaatst eerst de door Anne Berber opgeslagen bal buiten de perklijnen beland op de 2-4 0-6. De strijd is dan gestreden want het is Nynke zelf die haar partuur naar de volgende omloop weet te brengen als zij de winst veilig weet te stellen door de bal voor de kaats te keren op de 3-5 0-6.

Print Friendly, PDF & Email