Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

Koninginnetitel voor Sjoukje Visser bij O.G. Huizum tijdens speciale editie van de Huizum Cup.

Huizum. Op zondag 24 juli 2016 vormde sportcomplex “Nijlan” in Huizum het decor waar de dames en heren hoofdklas in actie kwamen. Het werd een speciale editie van de Huizum Cup 2016. In 1986 organiseerde OG Huizum de heren partij voor de hoogste klasse in combinatie met een damespartij. Toenmalig voorzitter  Nanne Kleefstra had destijds al oog voor de dames kaatsters. Na  het aftreden van Nanne een jaar later, werd deze partij niet meer georganiseerd.  Nu 30 jaar later wilde O.G. Huizum dit mooie initiatief op speciale wijze in ere herstellen. O.G. Huizum wil van de Cupdag een uniek evenement maken waarmee de belangstelling voor de Cupdag, het dameskaatsen en de kaatssport verhoogt wordt bij zowel het publiek, de media, sponsoren als de kaatsers. Om te zorgen om alles organisatorisch haalbaar te laten en bij te dragen aan de KNKB-doelstellingen de beoefening van de kaatssport te bevorderen en het stimuleren van de belangstelling voor deze sport in de ruimste zin van het woord.

De Dames en Heren hoofdklasse vrije formatie parturen speelden op deze zondag de 24ste jullie in 1 kaatsarena. Bij de dames betraden 8 parturen en bij de heren 10 parturen de arena. O.G. Huizum heeft deze dag het prijzengeld van de Dames en Heren gelijk aan elkaar gesteld en op het einde van de dag werd er een Koning ook een Koningin gekozen van de Huizumer Cup-dag. Het speelschema zag er als volgt uit de heren opslagers brachten om klokslag 11:00 de eerste ballen naar de 3 perken. Na de eerste omloop van de Heren en de eerste confrontatie op de 2e omloop worden 2 perken omgebouwd naar de maatvoering van de dames.

Het werd een hele mooie kaatsdag die onder leiding stond van de heren L. van Wieren en D. Wierstra. Nadat de heren hun eerste partijen hadden gespeeld betrad Michelle Bruinsma met Mariska Hoogland en Annelien Broersma als eerste de mooie groene mat van de Huizum Cup editie 2016. Zij mochten gelijk aan de bak want de tegenstand wordt gevormd door Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Met een mooie uithaal weet Manon de strijd te openen als zij de boven weet te vinden op de 4-6. De formatie van Michelle probeert daarna gelijk aan te sluiten maar ziet de achterstand gelijk oplopen door wederom Manon die de bal weer over de boven doet vliegen op de 0-1 4-6. Michelle, Mariska en Annelien halen alles uit de kast om het tij te keren maar zien het verschil verder oplopen als ditmaal Annelien het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 0-2 0-6. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd te kantelen ontstaat er meer spanning in de eersten want het 4 verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Mariska die hun partuur aan het eerste bordje weet te helpen met een bovenslag op de 0-3 6-6. Voor de tweede keer op rij verschijnt weer een 6-6 aan de telegraaf. Het is Sjoukje die weer op het juiste moment weet toe te slaan en de bal weer over de boven laat vliegen op de 1-3 6-6. Michelle, Mariska en Annelien blijven het wel proberen maar zien al hun pogingen stranden en met een passeerslag van Sjoukje op de 1-4 0-6 is daar het 5de bordje voor partuur Ilse. Zij laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en als Manon de boven weet te vinden op de 1-5 2-6 zijn zij de eerste formatie op de tweede lijst in Huizum.

Elly Hofman vormt op de tweede cyclus een vrije formatie met Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga zij mochten tijdens deze editie van de Huizum Cup aan treden tegen Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Met een prachtige zitbal slaagt Elly er in om het perk van Nynke en Marrit met lege handen achter te laten op de 6-2. Via een snel verkaatst eerst en Anne die op de goede plek op het juiste moment is en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 0-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want het is voor de tweede keer de opslagster uit Dronrijp Elly Hofman die met haar opslag de kaats weet te behouden op de 1-1 6-2. Het werd een mooie strijd want Anne, Nynke en Marrit blijven knokken voor elke twee punten en dat resulteert in een 4-6 voorsprong en als Marrit de tweede kaats weet te passeren op de 2-1 4-6 keert de balans terug in de wedstrijd. Anne en haar maten slagen er niet in om de leiding over te nemen en zien weer Elly een bordje verzilveren met haar opslag als zij er ditmaal goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-2. Het lijkt er dan even op dat Elly met Marte en Renske de touwtjes in handen nemen en de voorsprong uit weten te bouwen door goed werk van Marte zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-2 6-0. Anne, Nynke en Marrit weten deze dag niet het passende antwoord te vinden en zien hoe het vijfde eerst door Elly aan de telegraaf wordt gehangen zij laat ditmaal het perk met lege handen achter op de 4-2 6-2. De strijd is dan gestreden want als de laatste opslag bal van Anne te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland op 5-2 6-0 gaat partuur Elly een omloop verder.

In de derde confrontatie op de eerste omloop tijdens deze editie van de Huizum Cup staat Iris van der Veen met Imke van der Leest en Sjanet Wijnia tegenover Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want gelijk het openingseerst dient op de 6-6 te worden beslist. Als Sjanet er in slaagt om de bal voor de kaats te keren neemt hun partuur de leiding. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte en voor de 2de keer dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Hermine er niet in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren loopt partuur Iris uit naar een 2-0 voorsprong. Langzaam maar zeker krijgt partuur Tineke meer en meer grip op de wedstrijd en weten hun eerste bordje te verzilveren als de opslag bal van Iris buiten de perklijnen beland op de 2-0 0-6. De balans keert al snel daarna terug in de wedstrijd als ditmaal Jeske op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 2-6. De strijd wordt er niet minder om want voor de 3de keer in deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Het is Sjanet die hun partuur als eerste aan het 3de eerst weet te helpen als zij de bal voor de kaats weet te keren. Beide formaties halen alles uit de kast om de volgende omloop te halen want zij blijven knokken voor elke 2 punten en dat resulteert in de 4de 6-6 telegraaf stand. Het is Hermine die voor de 3de keer deze wedstrijd het evenwicht doet herstellen met een bovenslag op de 3-2 6-6. Het belangrijke zevende verkaatste eerst wil nog wel eens voor een definitieve doorbraak zorgen. Het is Jeske die op de goede plek staat als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 3-3 2-6. Geen van beide formaties slaagt er in om een definitief gaatje te slaan want als Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal op de 3-4 6-2 buiten het perk plaatst bereikt ook partuur Iris het 4e eerst. Beide formaties blijven alles geven en aan de kant van partuur Iris ruilt zij zelfs met Sjanet van positie in het perk. Het is Tineke die er in slaagt om als eerste het 5de eerst te bemachtigen als zij in een zwaar bevochten eerst de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 4-4 6-6. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt als nog een keer de 6-6 aan de telegraaf. Het is Hermine die de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 4-5 6-6. Zij gaan daarmee als derde naar de 2de lijst.

Als laatste betrad Rianne Vellinga samen met Maaike Osinga en Harmke Siegersma de mooie arena in Huizum. Om de 2de lijst te bereiken moesten zij de hindernis gevormd door Joukje Kuperus, Klasine Huistra en Wiljo Sybrandy zien te nemen. Het is Rianne die de strijd open weet te breken als zij een zitbal weet te plaatsen op de 6-4. De strijd lijkt daarna op gang te komen als het daarop volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is wederom Rianne die goed werk aflevert voor haar partuur als zij een zitbal weet te plaatsen op het perk van Klasine en Wiljo op de 1-0 6-6. Het krachtsverschil lijkt deze dag te groot te zijn als Rianne wederom een bordje weet te verzilveren door de bal voor de kaats te keren op de 2-0 6-2. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als de opslag bal van Rianne buiten het perk beland op de 3-0 2-6. De spanning keert zelfs volledig terug in de partij als ditmaal Wiljo de boven weet te vinden op de 3-1 2-6. Via een zeer bevochten eerst is daar weer de 6-6. Met een prachtige zitbal weet Rianne de voorsprong verder uit te bouwen naar de 4-2. Joukje en haar maten blijven het proberen maar zien het vijfde eerst aan de zijde van partuur Rianne verschijnen door een buitenslag van Joukje op de 4-2 6-2. De strijd is dan gestreden en als de opgeslagen bal van Joukje over het perk heen vliegt op de 5-2 6-4 gaat Rianne samen met Maaike en Harmke als laatste naar de 2de lijst in Huizum.

De overgebleven formaties op de 2de lijst gaan tijdens deze speciale editie van de Huizum Cup de strijd om de finale tickets als eerste kwam Ilse Tuinenga met Sjoukje Visser en Manon Scheepstra in actie tegen Elly Hofman, Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga. Beide formaties gingen goed van start en knokten gelijk om de eerste verkaatste punten. Het is uiteindelijk Ilse zelf die het bordje weet binnen te halen op de 6-6 als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Elly, Marte en Renske proberen gelijk weer langszij te komen maar zien Sjoukje de kaats passeren op de 1-0 6-4 en daarmee de voorsprong verdubbelen tot de 2-0. Eindelijk is daar het bordje voor Elly en haar maten als zij zelf de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-0 2-6. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien door een passeerslag van het perk Sjoukje en Manon de achterstand oplopen via de 2-1 6-4. Wat Elly, Marte en Renske ook proberen zij krijgen niet voldoende grip op de wedstrijd en zien Ilse de voorsprong verder uit bouwen met een zitbal op de 3-1 6-2. Ondanks verwoedde pogingen van Elly, Marte en Renske om het tij te keren is de strijd gestreden en weet Ilse Renske tot een kwaadslag te dwingen op de 4-1 6-6. Het is Manon die hun partuur als eerste naar de finale weet te loodsen als zij de boven weet te vinden op de 5-1 6-0.

De tegenstandsters voor partuur Ilse komen uit de strijd tussen Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer en de formatie van Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma. Het eerste bordje komt aan de zijde van partuur Tineke te hangen als de op geslagen bal van Rianne buiten de perk lijnen beland op de 6-2. De strijd lijkt dan echt op gang te komen want daar was in een keer de 6-6 en als Maaike er in slaagt om de kaats te behouden is de balans terug in de wedstrijd. De strijd wordt er ook in deze partij niet minder om want voor de 2de keer dient de beslissing te vallen op de 6-6. Het is Tineke  die er in slaagt om Harmke tot een kwaadslag te dwingen waardoor zij een 2-1 voorsprong weten te nemen. Rianne, Maaike en Harmke lijken even geen passend antwoord te kunnen vinden en zien het verschil oplopen door een zitbal van Tineke op de 2-1 6-4. De formatie van Tineke lijkt de touwtjes stevig in handen te hebben als zij de voorsprong verder zien oplopen als ditmaal Maaike er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen  te brengen op de 3-1 6-6. Rianne, Maaike en Harmke weigeren zich er echter bij neer te leggen en zetten met succes de achtervolging in. Het is Maaike die de achterstand weet te verkleinen met een zitbal op de 4-1 4-6. De spanning keert langzaam maar zeker terug in de partij als Maaike het goede opslag werk weet door te zetten en hun 3de eerst weet te bemachtigen met een zitbal op de 4-2 4-6. Zij pakt daarmee het belangrijke zevende eerst in deze strijd. Tineke, Hermine en Jeske lijken de controle over de partij volledig kwijt te zijn en door goed werk van Rianne in het tussenspel zij weet hun 4de eerst te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren. De strijd lijkt te zijn gestreden als de opslag bal van Maaike buiten het perk beland op de 4-4 6-4. Met een prachtige uithaal laat Maaike vervolgens de bal over de boven vliegen en daarmee stelt zij ook hun 5de eerst vast. Het laatste te verkaatsen eerst komt uiteindelijk op de 5-5 2-6 terecht en is het Maaike die de winst veilig weet te stellen op de 5-5 4-6. Zij loodst hun partuur als tweede naar de finale in Huizum.

Langzaam maar zeker gaan we richting het einde van deze speciale editie van de Huizum Cup voor dat de finalisten de arena betraden waren daar eerst Elly Hofman met Marte Altenburg en Renske Terwisscha van Scheltinga en de formatie van Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer die gingen strijden om de derde prijs of niets. Het werd wederom een mooie strijd. Tineke en haar maten nemen de leiding als Hermine de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-6. Het evenwicht keert al snel terug in de partij als Elly de kaats weet te behouden op de 0-1    6-4. De strijd lijkt dan echt los te barsten als voor de eerste keer de 6-6 verschijnt. Het is Elly die Hermine tot een kwaadslag weet te dwingen en daarmee komen zij op een 2-1 voorsprong. Het is een prachtige strijd en beide halen alles uit de kast om de 3e prijs te verzilveren. Voor de 2de keer verschijnt de 6-6 aan de telegraaf. Als Hermine er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 2-1 6-6 keert de balans terug in deze strijd. De formatie van Tineke neemt vervolgens de touwtjes in handen als Tineke goed werk verricht aan de opslag zij weet de kaats te behouden op de 2-2 4-6. Elly, Marte en Renske proberen gelijk weer aan te sluiten maar zien het verschil oplopen als ditmaal Jeske op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-3 2-6. De strijd lijkt te zijn gestreden als Tineke hun 5de eerst weet te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 2-6. Elly, Marte en Renske weigeren de handdoek te werpen en weten nog een 3de eerst te bemachtigen door een retourslag van Renske tot voor de kaats op de 2-5 6-0. De spanning keert langzaam maar zeker terug in de partij als dit maal Tineke het vizier niet op scherp heeft staan op de 3-5 6-2 en daarmee loopt het verschil terug naar de 4-5. De strijd om de 3de prijs of niets wordt uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst beslist als Marte hun 5de eerst weet te bemachtigen door de kaats te passeren op de 4-5 6-0. Het is Marte die de winst veilig weet te stellen met een bovenslag op de 5-5 2-6.

In de finale van deze speciale editie van de Huizum Cup staat Ilse Tuinenga samen met Sjoukje Visser en Manon Scheepstra tegenover Rianne Vellinga, Maaike Osinga en Harmke Siegersma. Het eerste bordje komt in handen van partuur Rianne als de opslag bal van Ilse buiten het perk beland op de 4-6. In een zwaar bevochten eerst dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als de opslag bal van Rianne over het perk heen vliegt keert de balans terug in deze finale. Ilse, Sjoukje en Manon weten daarna de leiding over te nemen in de wedstrijd als Sjoukje de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-1 6-4. Beide formaties halen alles uit de kast maar het is Ilse, Sjoukje en Manon die de voorsprong weten uit te bouwen als de opslag bal van Rianne buiten het perk beland op de 2-1 6-6. Het blijft eenrichting verkeer met het binnen halen van eersten als Sjoukje de boven weet te vinden op de 3-1 6-0. Door middel van omzettingen probeert Rianne en haar maten het tij te keren. De strijd is gestreden als de opslag bal van Harmke buiten het perk beland op de 4-1 6-2. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog een 6-6 aan de telegraaf. Het is Ilse die de winst veilig weet te stellen als zij Harmke tot een kwaadslag weet te dwingen.

Kaatsvereniging  O.G. Huizum stelde deze editie van de Huizum Cup een koninginne prijs beschikbaar tot koningin van deze wedstrijd werd Sjoukje Visser gekroond.

Uitslag van Huizum:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                                    Berlikum
Sjoukje Visser (K)                                           Damwald
Manon Scheepstra                                        Franeker

2e prijs:

Rianne Vellinga                                               Franeker
Maaike Osinga                                                Franeker
Harmke Siegersma                                        Berlikum

3e prijs:

Elly Hofman                                                      Dronrijp
Marte Altenburg                                            Grou
Renske Terwisscha van Scheltinga          Wiuwert

Print Friendly, PDF & Email