De Huizumer Cup-dag

Zondag 22 juli de Dames (8 partuur) en (Heren 10 partuur) Vrije Formatie. Dit jaar in ieder een eigen veld.

Geen entree, dus kom kijken op het ‘smûke’ kaatsveld van OG-Huizum.  Aanvang 11.00 uur.

Dicky Scholtenpartij Vrije Formatie

Op 24 juni wordt de Dicky Scholtenpartij Vrij formatie georganiseerd

Opgave via ledenkaatsenoghuizum@gmail.com

Dicky Scholtenpartij

Huzumer Slagerpartij

Op 10 juni a.s. wordt de jaarlijkse Huzumer Slagerpartij georganiseerd.

Huzumer Slagerpartij

Dames OG-Huizum Afdeling

Franeker. De dames hoofdklas afd. bevrijdingsdag 5 mei 2018

Op de foto Alinda Kleefstra, Manon Scheepstra, Anna-Dieuwke Dijstra, Nynke Sybrandy.

Met grote overmacht hebben de dames de 1e prijs van dit seizoen binnengehaald.

Dames en Heren hoofdklasse in 1 kaatsarena!