De Huizumer Cup-dag 2018 verslag

De Cupdag was weer een groot succes. We bedanken al onze vrijwilligers, sponsoren en de kaats(t)ers voor hun bijdrage en het publiek voor jullie komst! (Henk Bootsma foto’s, Henk Hempenius verslag dames)

Koninginnetitel tijdens de Huizumer Cup-dag 2018 voor Manon Scheepstra. De Konigsprijs bij de heren was voor Menno van Zwieten

Huizum. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht afgewisseld met wat bewolking en een zacht briesje vormde sportpark “Nijlan” in Huizum op zondag 22 juli 2018 het strijd toneel voor zowel de dames als heren hoofdklas. Kaatsvereniging O.G. Huizum had weer alle registers open getrokken om van de Huizumer Cup-Dag weer een succes te maken. In tegenstelling tot de eerste 2 edities waar de dames en heren in een speelveld kaatsten hadden zij dit jaar elk hun eigen arena.

Onder leiding van de heer D. Wierstra gingen 8 formaties bij de dames met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Bij de heren was de leiding in handen van de heer H. van der Zee en betraden in totaal 10 formaties de arena. Ondanks dat de droogte al weken aanhoud lag het veld er nog prima bij en waren beide arena’s omkleed met de reclame borden. Met veel publiek om de lijnen van de velden stuurden de dames en heren opslager om klokslag 11:00 de eerste ballen richting de perken.

1e prijs

Ilse Tuinenga Berlikum
Sjanet Wijnia Wommels
Manon Scheepstra Huizum (K)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e prijs

Tineke Dijkstra Wjelsrijp
Sandra Hofstra Wjelsrijp
Annelien Broersma Leeuwarden

 

 

 

 

 

 

 

 

3e prijs

Nynke Sybrandy Huizum
Wiljo Sybrandy Leeuwarden
Marrit Zeinstra Groningen

 

 

 

 

 

Uitgebreid verslag Dames kunt u hier lezen (van Henk Hempenius).

 

 

 

 

 

1e prijs

Menno van Zwieten Heerenveen (K)
Hylke Bruinsma Minnertsga
Hans Wassenaar Leeuwarden (ingevalen voor Erwin Zijlstra Easterlittens)

 

 

 

 

2e prijs

Peter van Zuiden Tjerkwerd
Allard Hoekstra Franeker
Thomas van Zuiden Bolsward

 

 

 

 

 

3e prijs

Bauke Trimestra St Jacobiparochie
Dylan Drent Harlingen
Hendrik Koostra Minnertsga

 

 

Zie ook de Facebookpagina van OG-Huizum

Verslag Heren KNKB site vind u hier

Verslag Dames KNKB site vind u hier

De Huizumer Cup-dag

Zondag 22 juli de Dames (8 partuur) en (Heren 10 partuur) Vrije Formatie. Dit jaar in ieder een eigen veld.

Geen entree, dus kom kijken op het ‘smûke’ kaatsveld van OG-Huizum.  Aanvang 11.00 uur.

Dames OG-Huizum Afdeling

Franeker. De dames hoofdklas afd. bevrijdingsdag 5 mei 2018

Op de foto Alinda Kleefstra, Manon Scheepstra, Anna-Dieuwke Dijstra, Nynke Sybrandy.

Met grote overmacht hebben de dames de 1e prijs van dit seizoen binnengehaald.

Dames en Heren hoofdklasse in 1 kaatsarena!

De Huizumer Cupdag 23 juli a.s.

 

23 juli a.s. is het weer tijd voor de Huizumer Cupdag! Ook dit jaar kaatsen de Dames en Heren Hoofdklasse in 1 kaatsarena! Het is alweer de tweede editie van deze pilot! 

Vervolg De Huizumer Cupdag 23 juli a.s.