SLOTDAG OG-HUIZUM 2020 AFGELAST

Tot onze grote spijt moeten wij jullie mededelen dat de slotdag OG Huizum 2020 niet door kan gaan. Het is voor ons niet haalbaar om op een verantwoorde manier deze dag te organiseren dit jaar. Wij hopen jullie volgend jaar in goede gezondheid te mogen verwelkomen!
Groet,
Bestuur en slotdagcommissie OG Huizum 

Start Training 14 mei

Beste leden,

Zoals jullie vast gehoord hebben zijn er versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt door Mark Rutte. Dit betekent dat er door senioren buiten weer gesport mag worden. We mogen dus weer kaatsen, dit willen we dan ook graag weer doen vanaf donderdag 14 mei. Dit kan alleen zolang we ons aan een aantal regels houden:

  • kleedkamers zijn gesloten. Dus kom in sportkleding en douche thuis;
  • het clubhuis is dicht;
  • was thuis voor vertrek je handen, minimaal 20 seconden;
  • handen desinfecteren bij aankomst op het complex;
  • aanwezig op ons complex? Dan ben je aan het sporten! GEEN TOESCHOUWERS toegestaan;
  • fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken aan de achterkant van de kantine;
  • ga voor je van huis vertrekt naar het toilet, toiletten zijn wel open voor nood, niet meer dan 1 persoon tegelijk naar het toilet;
  • het hek gaat open om 19.15 uur en gaat dicht om 19.25 uur. Kom binnen deze 10 minuten, niet eerder en niet later;
  • als de training afgelopen is, ga dan meteen naar huis;
  • blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

–     blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer trainen;

–     blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus, omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden;

–     houd 1½ meter (twee armlengtes) afstand van ieder ander persoon buiten jouw huishouden;

–     hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

–     schud geen handen.

LET OP: Door de gemeente wordt gecontroleerd of er op de juiste manier wordt getraind. OG Huizum is hier verantwoordelijk voor. We rekenen op jullie medewerking. Wij gaan ervan uit dat we met inachtneming van bovenstaande regels goed van start kunnen gaan. Zo krijgen we met z’n allen meer bewegingsvrijheid en kunnen we lekker sporten. Het niet opvolgen van bovenstaande regels kan tot gevolg hebben dat ons complex wordt gesloten voor sportactiviteiten.

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Voorjaarsvergadering vrijdag 22 maart 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Het clubhuis “de Oanloop”

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de voorjaarsvergadering.
A G E N D A:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 23 maart 2018
4. Financieel verslag 2018 en Begroting 2019
5. Verslag kascommissie
6. Contributie verhoging
7. Bestuurszaken
Aftredend: Jan Postmus (Niet herkiesbaar)
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang melden bij het
bestuur van OG Huizum. Voor de bestuursfuncties dragen we Maaike Bokma en Dennis de Meer voor als opvolger. Zij lopen sinds een aantal maanden mee met bestuur en zijn bereid gevonden om het stokje over te nemen.

8. KNKB aangelegenheden
9. Wedstrijdagenda
10. Rondvraag
11. Sluiting
Eventueel wordt er op een passend moment een pauze ingelast.
De notulen van de voorjaarsvergadering van 2018 staan in het clubblad Binnen de Perken van april 2018. Het voorjaarsboekje is ook te bekijken op
www.oghuizum.nl/downloadss.
Tot de 22 ste !
Het bestuur van kaatsvereniging OG Huizum

Vrijwilligersavond OG Huizum 18 november a.s.

Ook in 2017 mochten we weer prachtige partijen en evenementen organiseren, weer het hele seizoen trainen en competitiekaatsen en hebben we in en om de kantine weer veel werk verricht.

Zaterdag 18 november a.s. vanaf 20:00 uur houdt OG Huizum de jaarlijkse vrijwilligersavond om ook zo onze waardering uit te spreken naar leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren en we reiken de prijzen uit aan de prijswinnaars van het competitiekaatsen. 
 
We willen ook graag even stil staan bij het feit dat de Dames en Heren namens OG fantastisch gepresenteerd hebben op de afdelingswedstrijden met mooie prijzen op de NK’s. 
 
Graag nodigen we jullie uit om met ons onder het genot van een drankje en een hapje het seizoen af te sluiten.
 
Graag tot dan! 
 
Het bestuur van OG Huizum.

KNKB Meisjes te gast bij OG Huizum

Zondag 7 mei jl. waren de KNKB meisjes te gast bij OG Huizum. Er werd prachtig en spannend gekaatst op deze mooie dag. Henk Hempenius heeft mooie foto’s gemaakt en een verslag van de dag. Vervolg KNKB Meisjes te gast bij OG Huizum