Biljartavonden

De biljarters zijn al even bezig maar de datums ontbraken hier nog:

2018: vrijdag 7 dec, vrijdag 21 dec

2019: vrijdag 11 jan, vrijdag 18 jan, vrijdag 1 febr, vrijdag 15 febr,

vrijdag 1 maart, vrijdag 15 maart; vrijdag 29 maart,  vrijdag 12 april

Ook niet biljarters zijn welkom om even bij te praten

Feestavond

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 november a.s. vanaf 20:00 uur houdt OG Huizum de jaarlijkse vrijwilligersavond om ook zo onze waardering uit te spreken naar leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren. (dus iedereen met een warm hart voor OG)

En we reiken de prijzen uit aan de prijswinnaars van het competitiekaatsen dames en heren.

Ook willen we even stil staan bij het feit dat de Dames namens OG fantastisch gepresenteerd hebben op de afdelingswedstrijden met mooie prijzen waaronder de 2e prijs op het NK.

Graag nodigen we jullie uit om met ons onder het genot van een drankje en een hapje het seizoen af te sluiten.

DE Huizumer Slotdag

Kaatsseizoen is bijna voorbij. MAAR natuurlijk als afsluiter DE Huizumer Slotdag

Opgeven (voor 27 september 20.00 uur) via ledenkaatsenoghuizum@gmail.com

Pearke Keatsen

Zondag 2 september Pearke keatsen (zachte bal). Het begint om 11:00 uur

Opgave tot donderdag 30 augustus 20:00 uur.

De Huizumer Cup-dag 2018 verslag

De Cupdag was weer een groot succes. We bedanken al onze vrijwilligers, sponsoren en de kaats(t)ers voor hun bijdrage en het publiek voor jullie komst! (Henk Bootsma foto’s, Henk Hempenius verslag dames)

Koninginnetitel tijdens de Huizumer Cup-dag 2018 voor Manon Scheepstra. De Konigsprijs bij de heren was voor Menno van Zwieten

Huizum. Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht afgewisseld met wat bewolking en een zacht briesje vormde sportpark “Nijlan” in Huizum op zondag 22 juli 2018 het strijd toneel voor zowel de dames als heren hoofdklas. Kaatsvereniging O.G. Huizum had weer alle registers open getrokken om van de Huizumer Cup-Dag weer een succes te maken. In tegenstelling tot de eerste 2 edities waar de dames en heren in een speelveld kaatsten hadden zij dit jaar elk hun eigen arena.

Onder leiding van de heer D. Wierstra gingen 8 formaties bij de dames met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Bij de heren was de leiding in handen van de heer H. van der Zee en betraden in totaal 10 formaties de arena. Ondanks dat de droogte al weken aanhoud lag het veld er nog prima bij en waren beide arena’s omkleed met de reclame borden. Met veel publiek om de lijnen van de velden stuurden de dames en heren opslager om klokslag 11:00 de eerste ballen richting de perken.

1e prijs

Ilse Tuinenga Berlikum
Sjanet Wijnia Wommels
Manon Scheepstra Huizum (K)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e prijs

Tineke Dijkstra Wjelsrijp
Sandra Hofstra Wjelsrijp
Annelien Broersma Leeuwarden

 

 

 

 

 

 

 

 

3e prijs

Nynke Sybrandy Huizum
Wiljo Sybrandy Leeuwarden
Marrit Zeinstra Groningen

 

 

 

 

 

Uitgebreid verslag Dames kunt u hier lezen (van Henk Hempenius).

 

 

 

 

 

1e prijs

Menno van Zwieten Heerenveen (K)
Hylke Bruinsma Minnertsga
Hans Wassenaar Leeuwarden (ingevalen voor Erwin Zijlstra Easterlittens)

 

 

 

 

2e prijs

Peter van Zuiden Tjerkwerd
Allard Hoekstra Franeker
Thomas van Zuiden Bolsward

 

 

 

 

 

3e prijs

Bauke Trimestra St Jacobiparochie
Dylan Drent Harlingen
Hendrik Koostra Minnertsga

 

 

Zie ook de Facebookpagina van OG-Huizum

Verslag Heren KNKB site vind u hier

Verslag Dames KNKB site vind u hier