Opening kaatsseizoen 2021

Opening kaatsseizoen 2021


Na de voorjaarvergadering krijgt iedereen al weer de kaatskriebels en misschien ook wel al daarvoor!

Ook dit jaar verwachten we een bijzonder jaar met alle maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Toch wilden we het seizoen starten met ons jaarlijkse Clubblad in het voorjaar met o.a. de notulen van de Ledenvergadering die online heeft plaatsgevonden op 2 april, mooie plaatjes, kennismaking met de nieuwe penningmeester en een aantal hulpverzoeken. Het boekje zal deze week bij de leden en sponsoren in de bus vallen.

We hebben besloten donderdag 22 april het kaatsseizoen bij OG Huizum te openen! Vanaf 19:00 uur zijn jullie van harte welkom op ons kaatsveld. Wel gelden er door de Corona een aantal regels.

Bij aankomst op het veld desinfecteer je je handen. Iederen tot 27 jaar mag vrij sporten en hoeven geen afstand te houden van elkaar. Ben je 27 jaar of ouder dan houd je op het veld 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het kaatsen en spelen we in groepjes van 4. We kaatsen 2 tegen 2. De perken zullen op gepaste afstand gelegd worden waardoor de groepjes van 4 spelers voldoende afstand houden van elkaar. Ook achter het kanon mogen maximaal 4 tegelijk trainen. Na afloop van het sporten wordt je geacht direct het kaatsveld te verlaten. De kantine is ook gesloten tot nader orde.

Ondanks alle maatregelen maken we er graag met jullie weer een mooi seizoen van! We zien elkaar hopelijk vanaf 22 april weer op het kaatsveld in goede gezondheid.

Tot ziens! Bestuur OG Huizum

Print Friendly, PDF & Email