Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

OG- Cup 2019 Dames en Heren

Uitslag Huizum:

1e prijs

Ilse Tuinenga                                     Franeker

Sjanet Wijnia                                     Wommels

Manon Scheepstra(K)                    Leeuwarden

Koningin Manon

2e prijs:

Anne Monfils                                    Groningen

Margriet Bakker                              Easterlittens

Harmke Siegersma                         Berlikum

2e Prijs Dames

3e prijs:

Nynke Sybrandy                              Leeuwarden

Imke van der Leest                         Easterein

Marrit Zeinstra                                 Groningen

3e Prijs Dames
Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3 4 5 6