Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

KNKB Meisjes te gast bij OG Huizum

Zondag 7 mei jl. waren de KNKB meisjes te gast bij OG Huizum. Er werd prachtig en spannend gekaatst op deze mooie dag. Henk Hempenius heeft mooie foto’s gemaakt en een verslag van de dag.

Nynke, Selma en Fiera in de kransen op sportpark “Nijlan”bij O.G. Huizum.

Huizum. Sportpark “Nijlan”de thuisbasis van O.G. Huizum vormde op zondag 7 mei 2017 het decor waar de meisjes hun seizoen openden met een door elkaar loten. Onder prachtige weersomstandigheden en onder leiding van twee clubscheidsrechters betraden in totaal 14 plus een losse dames de arena. Zij konden deze dag gelijk omlopen draaien want iedereen mocht minimaal twee kaats vanwege de aanwezige herkansingsronde. Het werd een hele mooie kaatsdag waarin de meisjes alles uit de kast haalden en om elke twee punten aan de telegraaf vochten wat leidde tot veel spannende partijen waarin ook nog eens veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. Om klokslag 10:00 werden de eerste ballen richting de perken geslagen. Kim Dijkstra was deze dag via loting gekoppeld aan Riane Stremler en Jildou Ekema en zij mochten het opnemen tegen Selma van der Molen, Djura Odinga en Silke Heinsma. De start was voor partuur Selma zij slaagden er in om na het openingseerst de voorsprong langzaam uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. Langzaam maar zeker lijkt deze strijd op gang te komen als de formatie van Kim grip krijgt op de wedstrijd en eerst voor eerst dichterbij weet te komen via de 1-3 naar de 2-3. Zij slagen er echter op dat moment niet in om langszij te komen. Nadat de volgende eersten gelijkmatig waren verdeeld weet Selma met Djura en Silke een 3-4 voorsprong te nemen maar zij kunnen daar niet lang van genieten want het is partuur Kim wat de aansluiting weet te herstellen op de 4-4. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin Kim met Rianne en Jildou aan het langste eind weet te trekken met een 5-4 6-4 overwinning. Simona Kootstra betreed deze dag de arena met Rixt Fokkema en Inge Jansma. Zij gaan de strijd aan met Anouk Smink, Anna Joostema en Fiera de Vries. Het werd een prachtige strijd waarin beide formaties zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Om en om worden de eersten binnen gehaald en blijft het evenwicht via de 1-1, de 2-2 en zelfs de 3-3 lang in de wedstrijd. Het belangrijke zevende eerst komt dan in handen van de formatie van Simona en zij lijken dan het breekpunt te hebben geforceerd als het verschil oploopt via de 4-3 naar de 5-3. Anouk en haar maten weigeren echter de handdoek te werpen en slepen nog een 4de bordje uit het vuur voordat Simona met haar partuur de winst als nog veilig weet te stellen op de 5-4 6-2.

Een van de zeer spannende partijen op de eerste lijst bij O.G. Huizum tijdens deze meisjes door elkaar loten gaat tussen Dieuwke Roelfsema, Anna Rob en Jiska Herrema die aan de opslag beginnen tegen Rixt Wijnia, Boukje Ellen Bosma en Joanne Elise Broeders. Na een gelijk opgaand begin waarin beide parturen een bordje weten binnen te slepen neemt partuur Rixt het initiatief en weten als eerste het 2de eerst aan de telegraaf te hangen en deze voorsprong langszaam maar zeker uit te bouwen via de 1-3, 1-4 en zelfs de 1-5. Er lijkt niets aan de hand en de tweede omloop lijkt een kwestie van tijd maar de formatie van Dieuwke weigert de handdoek te werpen en weet eerst voor eerst van de achterstand af te halen via de 2-5 naar 3-5. Rixt probeert met Boukje Ellen en Joanne Elise de partij definitief naar zich toe te trekken door maar zien hun pogingen stranden en het verschil blijft terug lopen van 4-5 naar 5-5. Het laatste eerst moet de beslissing gaan brengen. De winst gaat uiteindelijk als nog met 5-5 2-6 naar de formatie van Rixt Wijnia waardoor zij op de 2de omloop staan. Hester Zijlstra vormt deze dag een partuur met Jeanet Bakker en Hesther de Boer en zij moesten de hindernis gevormd door Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jannica van der Ploeg zien te nemen op weg naar de 2de lijst het bleek een te hoge hindernis te zijn. De vliegende start is er voor Roelie en haar maten zij weten gelijk de partij naar zich toe te trekken als zij de eerste 3 op rij verkaatste eersten aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen. Eindelijk is daar dan het eerste bordje voor Hester, Jeanet en Hesther maar het zal niet mogen baten het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Roelie en haar maten zetten vervolgens de ingezette weg voort en kwamen niet echt meer in de problemen en zij stellen de winst veilig op de 1-5 4-6. De formatie van Annet de Haan, Margriet Miedema en Nynke Marije Faber begon deze prachtige dag tegen Indy Tuinier, Lobke Vlasblom en  Laudy Bouma. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt veilig gesteld door partuur Annet. Indy probeert met Lobke en Laudy gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand snel op lopen via de 2-0 naar de 3-0 en 4-0. De eersten blijven in deze strijd aan een kant van de telegraaf verschijnen waardoor Annet met Margriet en Nynke Marije zich eenvoudig plaatst voor de 2de lijst met 5-0 6-0.

Corrie Kroondijk het zusje van Roelie is deze dag via loting gekoppeld aan Rianne Nutma en Ilse Marije Hartman en zij moeten op weg naar de volgende lijst zien te winnen van Amarins de Groot, Anna Rixt Iedema en Trea van der Ploeg. De vliegende start is er voor de formatie van Corrie zij slagen er in om gelijk de eerste 2 verkaatste eersten op rij naar zich toe te trekken voordat partuur Amarins meer en meer grip kreeg op de strijd en zich langszij wisten te knokken op de 2-2. Zij slagen er niet in om de leiding over te nemen en zien Corrie, Rianne en Ilse Marije weer op voorsprong komen van 3-2 en zelfs de 4-2. Wat Amarins, Anna Rixt en Trea ook nog probeerden zij slagen er niet meer in langszij te komen en zien de winst met 5-2 6-4 gaan naar partuur Corrie. Als laatste betrad Jeska Terpstra de arena met Marit Folkertsma en Naomi Wiersma zij maakten er een zeer spannende strijd van met Ellen Jorritsma, Elske Deinum en Anna Ennema. Het lijkt er eerst niet op als het begin van de partij voor partuur Ellen is zij weten de leiding te nemen en deze vervolgens langszaam maar zeker uit te bouw naar een 0-3 voorsprong. Jeska, Marit en Naomi blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf en weten ook hun eerste bordje binnen te halen maar als het verschil weer twee eersten wordt lijkt er niets aan de hand voor Ellen, Elske en Anna maar zij slagen er niet in om de winst binnen te slepen en zien de voorsprong in rook opgaan en de telegraaf weer op de 4-4 uitkomen. Jeska weet met hun formatie als eerste het vijfde bordje te bereiken en lijken daarmee op weg naar de 2de lijst maar ook ditmaal weten partuur Ellen aan te sluiten en dient het laatste eerst de beslissing te gaan brengen. Het wordt uiteindelijk 5-5 6-4 in het voordeel van partuur Jeska.

In de winnaarsronde waren er nog 8 formaties over die om een plekje in de halve finale gingen strijden. Nynke Beckers had een staand nummer op de eerste lijst en werd vervolgens vergezeld door de bijgelote Selma van der Molen en Fiera de Vries. Om de halve finale te kunnen bereiken moesten zij nog de volgende hindernis weten te nemen bestaande uit Kim Dijkstra, Rianne Stremler en Jildou Ekema. Het werd een mooie gelijk opgaande strijd waarin beide formaties zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. De eersten werden om de beurt aan de telegraaf gehangen via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment weet Nynke met Selma en Fiera het initiatief naar zich toe te trekken en de leiding in handen te nemen op de 3-2. Kim en haar maten blijven knokken voor wat ze waard zijn  maar zien de afstand tussen beide formaties groeien via de 4-2 naar zelfs 5-2. De strijd lijkt nog niet te zijn gestreden als het verschil nog terug loopt naar de 5-3 maar het zal niet genoeg blijken te zijn en het is Nynke met Selma en Fiera die als eerste tot de laatste vier weten door te dringen. De tegenstandsters in de halve finale komen uit de confrontatie tussen Simona Kootstra, Rixt Fokkema en Inge Jansma en de formatie van Rixt Wijnia, Boukje Ellen Bosma en Joanne Elise Broeders. Beide parturen begonnen goed aan de strijd en wisten om en om een bordje binnen te slepen. De formatie van Rixt weet vervolgens de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Er lijkt niets aan de hand als de volgende verkaatste eersten gelijk worden verdeeld tot aan de 2-4. De machine lijkt dan in een keer vast te lopen want Simona weet met Rixt en Inge het tij te doen keren en eerst voor eerst verdwijnt van de achterstand. Nadat de balans weer terug is gekeerd op de 4-4 zijn de rollen omgedraaid en gaat de winst met 5-4 6-0 als nog naar Simona, Rixt en Inge. Een van de krakers op de 2de lijst van de winnaarsronde is de confrontatie tussen Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jannica van der Ploeg en het partuur van Annet de Haan, Margriet Miedema en Nynke Marije Faber. Er werd om elke twee punten gestreden en de formaties bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn. Geen van beide slaagde er in om een definitief gaatje te slaan. Het evenwicht keerde elke keer terug op de 1-1 de 2-2 en zelfs de 3-3. Even lijkt het erop dat de formatie van Annet aan het langste eind weet te trekken als zij het zevende eerst weten te bemachtigen en zelfs een 4-5 voorsprong in handen hebben. Roelie, Selma en Jannica geven de strijd niet op en knokken zich langszij op de 5-5. In het laatste eerst trekt partuur Roelie als nog aan het langste eind met 6-0 en plaatsen zij zich met een 5-5 6-0 overwinning als derde voor de ½ finale in Huizum. De laatste partij op de 2de lijst zorgde wederom voor het nodige vuurwerk de formatie van Corrie Kroondijk, Rianne Nutma en Ilse Marije Hartman en die van Jeska Terpstra, Marit Folkertsma en Naomi Wiersma streden om het laatste halve finale ticket in Huizum. De vliegende start in deze strijd was voor Jeska en haar maten als zij gelijk het initiatief weten te nemen en via de 0-1 uit lopen naar de 0-3. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als Corrie met Rianne en Ilse Marije de achtervolging in zet en zich terug weten te knokken tot de 2-3. Zij slagen er echter op dat moment niet in om langszij te komen en als vervolgens Jeska met haar maten de draad weer op pakken en de eersten aan elkaar weten te rijgen via de 2-3 naar de 2-4 en zelfs de 2-5 lijkt de halve finale binnen handbereik maar niets bleek minder waar. Corrie weigert samen met Rianne en Ilse Marije om de strijd te staken en langzaam keert de spanning terug via de 3-5 wordt het 4-5 en zelfs weer 5-5. In het laatste verkaatste eerst zijn het als nog Jeska, Marit en Naomi die aan het langste eind weten te trekken en de halve finale veilig weten te stellen met 5-5 4-6.

In de strijd om de eerste finale tickets bij de meisjes dit seizoen in de winaarsronde staat Nynke Beckers met Selma van der Molen en Fiera de Vries tegenover Simona Kootstra, Rixt Fokkema en Inge Jansma. De opening van deze eerste halve finale is voor partuur Simona als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij kunnen niet lang van deze voorsprong genieten want Nynke en haar maten komen al snel weer langszij op de 1-1 en weten leiding over te nemen via de 2-1 slaan zij vervolgens een gaatje naar de 3-1. De spanning keert vervolgens terug als het verschil terug loopt naar de 3-2 het verschil van een eerst blijft gehandhaafd als beide formaties om en om de volgende eersten weten te verzilveren waardoor de telegraaf op de 4-3 uitkomt. Nynke slaagt er vervolgens met haar partuur in om als eerste het 5de eerst te bereiken en zij geven ondanks hevig verzet van partuur Simona dit niet meer uit handen en stellen het eerste finale ticket veilig op de 5-3 6-4. Wie er met het 2de ticket vandoor zal gaan moet gaan blijken uit de confrontatie tussen Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jannica van der Ploeg en het partuur van Jeska Terpstra, Marit Folkertsma en Naomi Wiersma. Het werd een zeer mooie strijd waarin de verschillen aan het begin zeer minimaal bleken te zijn. De bordjes verschenen om en om aan de telegraaf. De parturen namen ook om de beurt de leiding waarna de andere  met succes de achtervolging in zette wat leidde via de 1-1 tot de 2-2 en zelfs de 3-3. Het belangrijke zevende eerst blijkt het breekpunt te zijn. Het is de formatie van Roelie die het weet binnen te slepen en dat zal de op maat zijn naar de finale als Jeska er met Marit en Naomi niet meer in slaagt om het tij te keren. Selma stelt de winst veilig op de 5-3 6-0 en daarmee de finale in Huizum.

In de eerste finale van het seizoen bij de meisjes staat Nynke Beckers met Selma van der Molen en Fiera de Vries tegenover de formatie van Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jannica van der Ploeg. Het werd een fantastische finale een toetje na een prachtige dag met veel spannende partijen op sportpark Nijlan. Het openingseerst in deze finale komt in handen van partuur Nynke als Selma van der Molen erin slaagt om de kaats te passeren op de 6-4. Het blijft knokken om elke twee punten aan de telegraaf maar Roelie en haar maten slagen er niet in om gelijk langszij te komen en zien de achterstand groter worden als wederom Selma van der Molen met een passeerslag de kaats weet te verschalken op de 1-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als het daarop verkaatste eerst op de 6-6 beslist wordt. Het is Roelie die hun eerste bordje weet binnen te halen als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat Selma er dit maal niet in slaagt om de kaats te passeren. De strijd ligt vervolgens weer geheel open door goed opslag werk van Roelie zij verschalkt het perk van Fiera de Vries en Selma van der Molen met een zitbal op 2-1 4-6. Vanaf dat moment wordt er gestreden om elke twee punten aan de telegraaf. Als de opslagbal van Roelie op 2-2 6-4 buiten de perklijnen beland neemt partuur Nynke weer de leiding. Zij slagen er vervolgens niet in om deze voorsprong uit te bouwen en voor de derde keer keert de balans terug in de wedstrijd door goed werk van Roelie aan de opslag zij weet de kaats te behouden op 3-2 4-6. Beide formatie geven elkaar geen duimbreedte toe maar dit maal is het Fiera die een bordje weet te verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 3-3 6-2. De strijd is er niet minder om want het volgende eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Met weer een prachtige zitbal van Roelie weet zij hun partuur weer langszij te brengen op de 4-4. De beste papieren voor de overwinning lijken vervolgens in handen te komen van Nynke, Fiera en Selma als zij als eerste het vijfde eerst weten te bemachtigen op de 4-4 6-2. Beide formaties blijven alles uit de kast halen wat resultaat in de volgende 6-6 aan de telegraaf. Als Roelie er in slaagt om Fiera tot een kwaadslag te dwingen met haar opslag is de telegraaf in balans op de 5-5 en moet het laatste bordje de beslissing gaan brengen wie er met de eerste kransen van het seizoen vandoor gaan bij de meisjes. De dag wordt beëindigt met een prachtige slotstuk alles aan de hang met 5-5 6-6 mag Fiera de bal naar het perk brengen en als zij het perk van Jannica en Selma met lege handen achter laat wint hun partuur in Huizum de krans.

Naast de winnaarsronde waren er 7 formaties overgebleven in de herkansing. Zij gingen strijd om twee prijzen. Anne Ennema werd op de tweede lijst door loting gekoppeld aan Djura Odinga en Silke Heinsma en kwamen tegenover Anouk Smink met Anna Joostema en  de bijgelote Elske Deinum te staan. De vliegende start was er voor partuur Anna zij  lieten er geen gras overgroeien en weten de leiding te nemen in de partij en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 3-0. Wat Anouk, Anna en Elske ook probeerden zij leken maar geen vat op de strijd te kunnen krijgen en zien het verschil nog verder oplopen naar de 4-0 voordat er eindelijk een bordje werd bemachtigd. Als de volgende verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld ontstaat er een 5-1 voorsprong voor partuur Anna en zij laten dat niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-6 en weten zich daarmee als eerste te plaatsen voor de halve finale in de herkansing. Dieuwke Roelfsema, Anna Rob en Jiska Herrema betreden vervolgens de arena om het tegen Hester Zijlstra, Jeanet Bakker en Hesther de Boer op te nemen.  Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Hester zij weten gelijk het openingseerst naar zich toe te trekken. Wat Dieuwke en haar maten ook proberen zij lijken geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en het verschil loopt verder op naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Het lijkt er vervolgens op dat de strijd als nog gaat kantelen wanneer het verschil heel snel terug loopt via de 1-3 naar de 2-3. Het evenwicht keert echter niet terug in de wedstrijd want Hester en haar maten weten de draad weer op te pakken en door te stomen naar de 2-4 en zelfs de 2-5. Dieuwke, Anna en Jiska geven de strijd niet op en blijven alles uit de kast halen wat nog een derde eerst op levert voordat op 3-5 6-6 het doek als nog valt en partuur Hester naar de halve finale gaat. Spannendste partij van de 2de omloop van de herkansing gaat tussen Indy Tuinier, Lobke Vlasblom en Laudy Bouma en het partuur van Amarins de Groot, Anna Rixt Iedema en Trea van der Ploeg. Het begin is voor de formatie van Indy zij weten als eerst een bordje binnen te halen. Amarins probeert glijk met Anna Rixt en Trea de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand oplopen naar de 2-0. Het verschil van twee eersten blijft gehandhaafd op de 3-1. De strijd lijkt dan echt op gang te komen en de spanning loopt weer op als ditmaal het partuur van Amarins de aansluiting weet te herstellen op de 3-3. Vanaf dat moment lijken de rollen omgedraaid en moet partuur Indy in de achtervolging want nadat het belangrijke zevende eerst naar Amarins, Anna Rixt en Trea is gegaan denderen zij door naar een 3-5 voorsprong. Zij slagen er echter niet in om de winst veilig te stellen want met succes weten Indy, Lobke en Laudy weer aan te sluiten op de 5-5. Het komt nu op het laatste eerst aan en het is Amarins die de halve finale als nog veilig weet te stellen met een zitbal op de 5-5 6-6.

Ellen Jorritsma wordt in de halve finale van de herkansing via loting gekoppeld aan Anouk Smink en Anna Joostema en zij staan tegenover Anna Ennema, Djura Odinga en Silke Heinsma. Na een gelijk opgaand begin waarin de eersten gelijkmatig worden verdeeld neemt partuur Anna het voortouw en komen via de 1-2 op een 1-3 voorsprong. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want wat Ellen, Anouk en Anna ook proberen zij slagen er maar niet in om het tij te keren en moeten de winst op 1-5 4-6 laten aan partuur Anna Ennema. De tegenstandsters komen uit de andere halve finale tussen Hester Zijlstra, Jeanet Bakker en Hesther de Boer en de formatie van Amarins de Groot, Anna Rixt Iedema en Trea van der Ploeg. Vanaf het begin van de partij weet Amarins samen met Anna Rixt en Trea het initiatief te nemen en een voorsprong op te bouwen via de 0-2 naar de 1-3. De strijd begint dan los te barsten want het partuur van Hester zet met succes de achtervolging in en weet eerst voor eerst van de achterstand te knabbelen en komt langszij op de 3-3. Zij slagen er echter niet in om het tij definitief naar hun voordeel te doen keren. Amarins, Anna Rixt en Trea weten als eerste het 7de eerst te bemachtigen en daarmee weten zij de weg naar de finale in te slaan en komen op een 3-5 voorsprong. In het laatste eerst verschijnt nog wel een keer de 6-6 maar het perk van Jeanet en Hesther de bal over de kwaatlijn slaat is het tweede finale ticket in de herkansing voor partuur Amarins.

In de finale van de herkansing de eerste van het seizoen bij de meisjes komt Anna Ennema met Djura Odinga en Silke Heinsma in actie tegen Amarins de Groot, Anna Rixt Iedema en Trea van der Ploeg. De formatie van Anna komt op een 1-0 voorsprong als zij de 6-4 met een zitbal weten om te zette in het eerste bordje. Het evenwicht keert echter snel terug in deze finale door een prachtige uithaal van Amarins op de 1-0 4-6 als zij de boven weet te vinden. De wedstrijd lijkt even te kantelen als ditmaal Amarins hun formatie op voorsprong weet te zetten met een zitbal op de 1-1 0-6. In het daarop zeer zwaar bevochten eerst verschijnt de eerste 6-6 van deze finale aan de telegraaf door goed werk in het tussenspel aan de zijde van partuur Anna zij weten de bal voor de kaats te keren en daarmee komen zij weer langszij op de 2-2. Het blijft een prachtige strijd want voor de tweede keer op rij is daar wederom de 6-6 en met een passeer slag van de kaats weet Amarins hun 3de eerst aan de telegraaf te hangen. Via een snel verkaatst eerst is het een bovenslag van het perk van partuur Anna die de stand weer in evenwicht brengt op de 2-3 6-0. De strijd wordt er echter niet minder op want beide formaties halen alles uit de kast en dat resulteert weer in een 6-6 en met een bovenslag weet Amarins het belangrijke zevende eerst te verzilveren. De strijd lijkt in het voordeel van partuur Amarins, Ana Rixt en Trea uit te vallen als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken met een bovenslag van Amarins op de 3-4 6-6. Anna, Djura en Silke geven de strijd niet op en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen als de opslag het perk van Amarins en  Anna Rixt met lege handen achter laats op de 3-5 6-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst gaat als nog op de 4-5 4-6 naar Amarins, Anna Rixt en Trea als de opgeslagen bal buiten het perk beland.

Uitslag van Huizum winnaarsronde:

1e prijs:

Nynke Beckers                                                       Wommels

Selma van der Molen                                            Witmarsum

Fiera de Vries                                                        Sexbierum

2e prijs:

Roelie Kroondijk                                                     Easterein

Selma de Boer                                                       Easterein

Jannica van der Ploeg                                            Stiens

3e prijs:

Simona Kootstra                                                    Minnertsga

Rixt Fokkema                                                         Harlingen

Inge Jansma                                                          Dronrijp

3e prijs:

Jeska Terpstra                                                        Easterein

Marrit Folkertsma                                                 Folsgare

Naomi Wiersma                                                    Workum

1e prijs Herkansing:

Amarins de Groot                                                  Mantgum

Anna Rixt Iedema                                                  Menaldum

Trea van der Ploeg                                                Ried

2e prijs Herkansing:

Anna Ennema                                                        Sexbierum

Djura Odinga                                                         Poppenwier

Silke Heinsma                                                        St Annaparochie

Print Friendly, PDF & Email