Kaatsvereniging O.G. Huizum

Huizumer Cup Dag 2023 Dames en Heren

Huizumer CUP dag 2023  – Verslag en Foto’s van Omroepleeuwarden.nl

Een spannende Huizumer Cup-dag werd bij de heren een prooi voor trio Gert Anne van der Bos (K), Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Bij de dames sloegen Wybrig Bakker, Anne Monfils (K) en Iris Oosterbaan zich in de kransen.

Verslag DAMES

v.l.n.r.: Oosterbaan, Monfils, Bakker

Bij de dames werden de hoofdklasse dames en de eerste klas dames in uitnodiging door elkaar gehusseld. Er stonden elf trio’s op de lijst. De winnaars Wybrig Bakker, Anne Monfils en Iris Oosterbaan overleefden de eerste ronde met een volle telegraaf (5-5 6-6) tegen Annet de Haan. Andrea Kroes en Melissa Rianne Hiemstra. Na een spel tegen in de tweede omloop mocht het toekijken wie de tegenstander werd in de eindstrijd. Daarin trof het Ilse Tuinenga (als opslager nu voorin en voor best op), Rixt Fokkema en Fiera de Vries. Tuinenga hadden op kousenvoeten de eerste twee omlopen gewonnen. In de halve finale werd met 5-5 6-0 gewonnen van Roelie Kroondijk, Lisanne Scharringa en Foke Jil Bakker.
De finale werd een spannende aangelegenheid met tot vijf eersten gelijk weinig krachtverschil. Door twee kaatsen te verzilveren op 5-5 4-4 trok trio Bakker uiteindelijk aan het langste eind.
Uitslag
1. Wybrig Bakker, Anne Monfils (K), Iris Oosterbaan
2. Ilse Tuinenga, Rixt Fokkema, Fiera de Vries
3. Roelie Kroondijk, Lisanne Scharringa, Foke Jil Bakker

 

Verslag HEREN

Taeke Triemstra, Gert Anne van der Bos (K), Erwin Zijlstra

Het werd een glorieus weekend voor Gert Anne van der Bos. De opslager uit Mantgum won zaterdag een uitnodiging wedstrijd in Makkum en werd tot koning gekroond. Zondag sloeg Van der Bos zich op de Huizumer Cup-dag in de kransen met zijn vaste maten Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Triemstra deed met deze overwinning goede zaken zich te kronen tot beste kaatser aller tijden. Met 884 punten heeft de 40-jarige Sint Jabuurster nog een premie nodig klassementleider Piet Jetze Faber (885 pnt.) te passeren.

Vuurwerk
In de eerste omloop was het gelijk vuurwerk tussen het outsider trio Remmelt Bouma, Allard Hoekstra, Evert Pieter Tolsma tegen Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. De winnaars van Harlingen kwamen op een 3-1 voorsprong, maar werden daarna op 5-3 achterstand gezet. Trio Bouma pakte de zege op 5-4 6-4. In de tweede omloop werden zij kansloos met een 5-1 6-6 nederlaag richting douche gestuurd door partuur Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar.
Steenstra c.s. waren de eerste omloop zonder slag of stoot (5-1 6-2) doorgekomen. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga waren in een gelijk opgaand treffen met 5-4 6-6 het sterkste tegen Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema. Tegen de latere winnaars werden zij met een schone telegraaf (5-0 6-0) afgedroogd.
Van der Bos, Triemstra en Zijlstra hingen in de eerste omloop aan een zijden draadje tegen Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Kevin Jordi Hiemstra. Met Jorn Lars van Beem in een hoofdrol sloeg de voorinse uit Dronrijp zijn partuur op 4-4 6-6 naar de vijf eersten. Een eerste match point (5-4 6-6) werd daarna door van Beem gemist. Erwin Zijlstra tilde zijn partuur daarna op 5-5 6-4 met een trick track over de afgrond.
Het venijn van de eerste omloop zat in de staart van de ranglijst. Deze ging tussen de trio’s Paul Dijkstra, Steven Koster, Rick Minnesma en Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Kees van der Schoot. Dijkstra c.s. kaatsten bijna foutloos en won verrassend met 5-4 6-6 en een plek in de halve finale.

Halve finale
Paul Dijkstra c.s. (dit seizoen nog niet tot de laatste drie doorgedrongen) namen het in de halve eindstrijd op tegen viervoudig winnaar Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Steenstra namen een spel voorsprong. Een zitbal van Steenstra op spellen gelijk was tevens het laatste wapenfeit voor de grootverdieners. Wassenaar wist de kaats niet te passeren waarna Rick Minnesma de boven passeerde naar 4-3. Een drietal missers van ‘Steen’ aan de opslag betekende het einde. Op 5-4 6-2 sloeg Wassenaar nog wel boven maar langs de verkeerde kant van de paal.
Finale
Tegen een ontketend trio Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra waren Dijkstra c.s. in de finale kansloos. Een vlotte 3-0 voorsprong werd verzilverd door een bovenslag van Triemstra op 4-1 6-6. Zijlstra had daarna geen moeite om de kleine kaats op 5-1 6-2 te passeren.
Uitslag
1. Gert Anne van der Bos (K), Taeke Triemstra, Erwin Zijlstra
2. Paul Dijkstra, Steven Koster, Rick Minnesma
3. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email