Kaatsvereniging O.G. Huizum

Huizumer Cup Dag 2020 Dames en Heren

Prijswinnaars bij de Dames
Prijswinnaars bij de Dames

Verslag en Foto’s Dames van Henk Hempenius – Meer foto’s op de website

Foto’s van de Dames en Heren van Martin de Jong vind u hier

Vrije formatie kransen tijdens Huizumer Cup dag bij O.G. Huizum voor Nynke, Manon en Marrit.

Huizum. Na lang wikken en wegen binnen kaatsvereniging “O.G. Huizum” omtrend het wel of niet organiseren van de Huizumer Cup Dag editie 2020 was het op zondag 30 augustus 2020 zover. De dames en heren hoofdklas betraden deze dag de groene kaatsmat op sportpark “Nijlan”. Met maximaal 250 toeschouwers om de lijnen van de velden in verband met de corona regels op 1,5 meter uit elkaar gingen zij de strijd aan tijdens een vrije formatie wedstrijd. Bij de dames betraden in totaal 8 partuur de arena en bij de heren waren dat 10 parturen. De heren H. Tolsma en H. van der Zee gaven om klokslag 11:00 het start sein aan de opslagers bij de dames en heren dat de strijd kon beginnen en daarop werden de eerste ballen richting de perken gestuurd. Het begin van de dag was prachtig ondanks wat bewolking kwam het zonnetje ook met enige regelmaat goed door. Naar mate de dag vorderde werd het wolken dek grijzer en grijzer en ging de motregen over in een behoorlijke bui onder de laatste partijen van de dag. Als eerste betrad Nynke Sijbrandij de arena samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra om de strijd aan te gaan met Anne Berber Zeinstra (vervangster van Anna Brecht Bruinsma), Anne Monfils en Harmke Siegersma. Beide parturen gaan goed uit de startblokken waarin Nynke het eerste bordje weet binnen te slepen als zij de kaats weet te behouden met haar opslag op de 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst keert de balans als snel weer terug in de partij door goed opslag werk van Anne Berber als zij het perk van Manon en Marrit met lege handen achter laat op 1-0 0-6. Het is even stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want voor de 2de keer weet Nynke samen met Manon en Marrit op voorsprong te komen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-1 6-0. De strijd lijkt dan echt los te barsten wanneer voor de eerste keer er een beslissing dient te vallen op de 6-6. Als Anne Berber de bal zo naar het perk weet te sturen dat Marrit deze niet goed verwerkt en de bal over de kwaatlijn vliegt keert het evenwicht voor de 2de keer terug aan het begin van de partij. Zij slaagt er echter niet in om samen met Anne en Harmke de leiding over te nemen en moeten toezien hoe Marrit hun 3de eerst weet binnen te halen als zij de kaats weet te passeren op 2-2 6-2. Als de formatie van Anne Berber er niet in slaagt om langszij te komen loopt het verschil verder op door goed opslag werk van Nynke zij weet de bal zo naar het perk te sturen dat Anne en Harmke daar het antwoord op schuldig moeten blijven en een zitbal het resultaat is op 3-2 6-4. Anne Berber, Anne en Harmke blijven het proberen maar kunnen niet voorkomen dat het 5de eerst als eerste aan de zijde van partuur Nynke komt door een bovenslag van Marrit op de 4-2 6-0. De strijd is dan gestreden en het is Nynke die samen met Manon en Marrit zich als eerste voor de 2de omloop weet te plaatsen door goed werk van Manon in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op 5-2 6-2.

Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries staan deze dag voor het eerst dit seizoen op de dames hoofdklas en zij moesten op weg naar de 2de lijst zien te winnen van partuur Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Het eerste verkaatste bordje in deze onderlinge confrontatie komt in handen van Wybrig en haar maten als het vizier van Sietske niet op scherp staat en zij de bal naast de perklijn plaatst op 6-4. De vliegende start in deze partij is voor de formatie van Wybrig die gelijk de voorsprong weten uit te bouwen door goed werk in het voorperk van Corrie als zij de kaats weet te passeren op 1-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer de eerste 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Als Sietske de bal zo naar het perk weet te sturen dat Fiera deze niet goed verwerkt en zij de bal over de kwaadlijn ziet verdwijnen keert de spanning terug op 2-1. Als de telegraaf de 2-1 6-2 stand bereikt wordt de partij even stilgelegt vanwege een rugblessure van Martzen, zij maakt de partij wel af als bal keerder maar het vergt even wat omzettingen Jeska gaat naar het achter perk en neemt de van minst opslag voor haar rekening en Sietske stapt in het voorperk en neemt de van best opslag op zich. Zij kunnen daar niet mee voorkomen dat Wybrig hun 3de eerst aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats weet te behouden op de 2-1 6-4. Sietske en haar maten blijven het proberen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Fiera op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op 3-1 6-2. De strijd is gestreden als Corrie het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op 4-1 6-2. Wybrig geeft deze voorsprong samen met Corrie en Fiera ook niet meer uit handen en zij stellen de 2de omloop veilig wanneer ditmaal Fiera de bal over de boven laat vliegen op 5-1 6-2.

De formatie van Tineke Dijkstra met Marte Altenburg in het voorperk als vervangster van Sandra Hofstra en Louise Krol betreed vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra. Het begin van deze partij is voor Tineke en haar maten als zij gelijk de touwtjes in handen weten te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen op de 6-4. De formatie van Roelie probeert gelijk aan te sluiten maar ziet voor de 2de keer op rij een eerst met 6-4 gaan naar Tineke, Marte en Louise. Eindelijk lijkt de strijd op gang te komen als beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte geven waardoor de beslissing op de 6-6 dient te vallen. Als Klasine de bal naar de boven stuurt en deze door de handen glipt van Marte keert de spanning terug in de partij en is daar ook eindelijk een eerst voor Roelie en haar maten. Zij kunnen echter niet voorkomen dat de achterstand weer verder oploopt als Marte zelf haar foutje in het vorige eerst weet te herstellen door de bal over de boven slaan op 2-1 6-4. Roelie en haar maten proberen de achtervolging in te zetten maar zien een zeer snel verkaatst eerst op 6-0 gaan naar partuur Tineke als ditmaal het perk van Marte en Louise de kaats weet te passeren op 3-1 6-0. De strijd is gestreden wanneer in het daar op verkaatste bordje Louise weet toe te slaan door de bal over de boven te slaan op 4-1 6-2. Roelie, Klasine en Jennie weten maar geen passend antwoord te vinden en moeten uiteindelijk de handdoek werpen op 5-1 6-2. Het is Marte die de 2de omloop veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren.

Als laatste begon Serena Hovenga samen met Amarins de Groot en Aluca Bouma aan een grote uitdaging om de 2de omloop te gaan bereiken in Huizum. Zij stonden op de eerste lijst tegenover Ilse Tuinenga met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnen gehaald door Ilse als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-6. Het verschil loopt vervolgens al snel op als ditmaal het perk van Amarins en Aluca er niet in slaagt om de kaats te passeren op 0-1 4-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want voor de 3de keer op rij weet Ilse met haar maten toe te slaan. Zij weet met haar opslag te voorkomen dat het perk van Amarins en Aluca de kaats weet te passeren op 0-2 2-6. Eindelijk lijkt er nog wat spanning terug te keren in deze partij wanneer voor de 1ste keer de 6-6 wordt bereikt. Het is Aluca die prachtig in de door Ilse opgeslagen bal stapt en deze over de boven laat vliegen en daarmee hun 1ste bordje aan de telegraaf weet te hangen. Zij kunnen echter niet voorkomen dat de afstand tussen de parturen weer verder oploopt door het goed opslag werk van Ilse als zij het perk met lege handen achter weet te laten en een zitbal plaatst op 1-3 4-6. Ilse, Margriet en Sjanet komen niet meer in de problemen en met een zitbal op de 1-4 2-6 van wederom Ilse komt het 5de eerst als eerste aan hun zijde van de telegraaf komt te hangen. Serena, Amarins en Aluca proberen het nog wel maar moeten de handdoek gooien op 1-5 0-6 wanneer Ilse de wedstrijd in stijl besluit met een zitbal en daarmee gaat haar partuur als laatste naar de 2de lijst in Huizum.

De formaties die de 2de omloop wisten te bereiken bleven het zicht houden op de winst van deze Huizumer Cup dag editie 2020 op sportpark Nijlan. Zij gingen via onderlinge confrontaties bepalen wie er naar de finale en wie er naar de strijd om de 3de prijs of niets zou gaan. Het leverde 2 mooie wedstrijden op waarin als eerste Nynke Sijbrandy, samen met  Manon Scheepstra en  Marrit Zeinstra in actie kwamen. Zij stonden tegenover Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Het is de formatie van Wybrig die brutaal de leiding weten te nemen door goed werk van Fiera in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te retourneren op 4-6. De telegraaf keert al snel daar terug in balans wanneer het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op 0-1 6-4. Nynke en haar maten slagen er niet in om hier van te profiteren en de touwtjes in handen te nemen sterker nog het is Wybrig die haar partuur voor de 2de keer op voorsprong weet te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 1-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor de eerste keer een 6-6 aan de telegraaf verschijnt maar as het vizier van Nynke niet op scherp staat en het bordje naar de zijde van Wybrig, Corrie en Fiera gaat loopt het verschil op naar de 1-3. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Manon de spanning terug te brengen in de partij als zij de boven weet te vinden op 1-3 6-2. Een breekpunt in de partij vormt de trik trak situatie op de 2-3 6-0 waarin Nynke uiteindelijk aan het langste eind weet te trekken door als nog de kaats te passeren en daarmee hun 3de eerst weet veilig te stellen. De balans is nu terug gekeerd in de partij waarin het belangrijke zevende eerst op punt staat om verkaatst te worden. In een zeer zwaar bevochten eerst weet wederom Nynke toe te slaan als zij de bal voor de kaats weet te keren en daarmee zet zij hun partuur voor het eerst op voorsprong. Wybrig, Corrie en Fiera geven de strijd niet op en blijven het proberen maar het is Marrit die het 5de eerst weet binnen te slepen als zij de kaats weet te passeren op 4-3 6-4. Als het vizier van Wybrig op 5-3 6-4 niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland gaat partuur Nynke als eerste naar de finale van deze Huizumer Cup.

Wie de tegenstand in de finale zou gaan vormen moest gaan blijken uit de strijd tussen Tineke Dijkstra met Marte Altenburg en Louise Krol en de formatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het werd een prachtige strijd waarin alles uit de kast werd gehaald en om elke 2 punten werd gestreden om de finale te bereiken in Huizum te bereiken. Het is Sjanet die de wedstrijd in hun voordeel weet open te breken als zij de bal voor de kaats weet te keren op 4-6 en daarmee weet zij het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans door goed opslag werk van Tineke als zij het perk van Margriet en Sjanet met lege handen achter weet te laten op de 0-1 6-4. De strijd lijkt echt daarna los te barsten want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor de 1ste 6-6 aan de telegraaf verschijnt als Ilse de bal naar het perk mag sturen maar deze net te kort blijkt te zijn en voor het perk terecht komt neemt partuur Tineke de leiding. Zij kunnen daar maar kort van profiteren want het is Ilse zelf die haar partuur weer langszij weet te brengen met een prachtige zitbal op het perk van Marte en Louise op 2-1 4-6. Zij slaagt er vervolgens niet in om samen met haar maten de leiding over te nemen sterker nog het is wederom de formatie van Tineke die aan het langste eind weet  te trekken als het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op 2-2 6-2. Het initiatief lijkt vervolgens even bij Tineke, Marte en Louise te liggen en zij weten daar vol op van te profiteren door de voorsprong uit te bouwen als ditmaal Louise er in slaagt om de kaats te passeren op 3-2 6-4. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Margriet en Sjanet ruilen even van positie in het perk en dat lijkt even uitkomst te bieden wanneer Margriet het 7de eerst weet binnen te slepen als zij de boven weet te vinden op 4-2 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst keert de balans als nog terug in deze wedstrijd wanneer het perk van Margriet en Sjanet de boven weet te vinden op 4-3 0-6. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken een mooie kans maakt om de finale te bereiken in Huizum. Als Marte goed onder de opgeslagen bal van Ilse weet te stappen en deze over de boven laat vliegen op 4-4 6-4 weet zij hun 5de eerst binnen te halen. Louise en Marte waren in deze partij ook al even van positie in het perk geruild. Ilse, Margriet en Sjanet proberen het tij nog te keren maar er lijkt geen houden aan als Louise van uit het voorperk 3x de bal over de boven lijn laat vliegen en daarmee het wedstrijd punt op de telegraaf weet te zetten. Bij een 5-4 6-0 stand mag Ilse weer de bal naar het perk sturen en als ditmaal Marte de bal vliegend weet te raken en deze tussen de boven palen door gaat is het Margriet die er nog net bij kan maar als de geretourneerde bal over de kwaat lijn gaat is het finale plekje voor partuur Tineke.

Het is de gehele dag mooi weer geweest op sportcomplex Nijlan maar als de laatste partijen net los zijn begint het eerst langzaam te motregenen. De sluizen boven worden meer en meer open gezet en het is jammer dat deze mooie kaatsdag met veel regen eindigt. Voordat de finalisten van deze editie 2020 van de Huizumer Cup dag de arena betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin begon Wybrig Bakker samen met Corrie Kroondijk en Fiera de Vries aan de opslag tegen de formatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Ilse als het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op 4-6. Ilse en haar maten zien de voorsprong zelfs verdubbelen als Wybrig er voor de 2de keer niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op 0-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als ditmaal Wybrig hun eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats met haar opslag weet te behouden op 0-2 6-4. Het verschil van 2 eersten verschijnt daarna al heel snel weer in het voordeel van partuur Ilse als zij het perk van Corrie en Fiera met lege handen achter laat en een zitbal plaatst op 1-2 4-6. De strijd blijkt verre van gestreden want de spanning keert terug in de partij wanneer Wybrig het perk van Margriet en Sjanet voor een onmogelijke opgave weet te stellen op de 1-3 6-0 en een zitbal weet te plaatsen. Het evenwicht keert al snel terug in deze partij als het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op 2-3 6-4. Beide parturen geven elkaar geen duimbreedte toe en blijven knokken voor de elke 2 punten aan de telegraaf. Het 7de eerst in deze partij komt in handen van partuur Ilse als de door Wybrig opgeslagen bal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 3-3 4-6. De strijd blijkt verre van gestreden want de balans keert al even snel daarna terug in de partij als ditmaal Wybrig wel succesvol is met haar opslag en een zitbal weet te plaatsen op 3-4 6-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor kon gaan. Als Sjanet goed onder de bal weet te stappen in het voorperk, zij is weer geruild van positie in het perk met Margriet, en de boven weet te vinden op 4-4 2-6 weet zij hun partuur weer op voorsprong te zetten. In het laatste te verkaatsen eerst halen beide parturen nog een keer alles uit de kast maar is het Ilse die met een prachtige zitbal weet toe te slaan en de 3de prijs veilig weet te stellen voor haar partuur op 4-5 6-6.

In de finale van deze editie van de Huizumer Cup bij kaatsvereniging O.G. Huizum staat Nynke Sijbrandij samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra tegenover het partuur van Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol. Het eerste zeer snel verkaatste eerst wordt door Marrit binnen gehaald als zij de boven weet te vinden. De vliegende start is voor de formatie van Nynke. Zij weten de voorsprong te verdubbelen als wederom Marrit weet toe te slaan door de kaats te passeren op 1-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst een 6-6 in deze finale aan de telegraaf verschijnt maar als het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland loopt het verschil al op naar de 3 eersten. Tineke, Marte en Louise proberen grip op de wedstrijd te krijgen maar zien al hun pogingen daar toe op niets uit lopen en moeten zelfs toe zien dat voor de 4de keer op rij het eerst gaat naar partuur Nynke als ditmaal Marrit op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 3-0 6-0. Het krachtsverschil in deze finale blijkt veel te groot te zijn want ook het 5de eerst verschijnt als eerste aan de zijde van partuur Nynke als wederom Tineke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op 4-0 6-4. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt voor de 2de keer een 6-6 maar is het Nynke die de winst veilig weet te stellen op 5-0 6-6 in Huizum als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Marte en Louise er geen antwoord op hebben en deze in het perk blijft zitten. Kaatsvereniging “O.G. Huizum” stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en het is Manon Scheepstra die de titel prolongeert en voor de 2de keer op rij tot koningin van de Huizumer Cup dag wordt uitgeroepen.

Uitslag Huizum:

1ste Prijs:

Nynke Sijbrandij                                              Leeuwarden

Manon Scheepstra (K)                                  Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                                 Groningen

2e prijs:

Tineke Dijkstra                                                 Wjelsrijp

Marte Altenburg                                             Grou

Louise Krol                                                         Ee

3de prijs:

Ilse Tuinenga                                                    Franeker

Margriet Bakker                                              Easterlittens

Sjanet Wijnia                                                    Wommels

 

Verslag Heren volgt:

 

 

Print Friendly, PDF & Email