Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

Dames 2e prijs Hoofdklasse Afdeling Franeker

Afgelopen zaterdag hebben de dames van OG Huizum, Marije, Manon en Nynke de finale gehaald op de Dames hoofdklasse afdelingspartij in Franeker. We hebben van Henk Hempenius een prachtig verslag ontvangen.

Eerste Koninginnetitel van het seizoen tijdens de Familie Wetterauw partij te Franeker voor Ilse Tuinenga.

Franeker. Terwijl nog veel teams op zaterdag 6 mei 2017 nog fel verwikkeld zijn in de titelstrijd, promotie/degradatie wedstrijden onder andere bij het voetbal, handbal en volleybal openden de dames hun kaatsseizoen in Franeker. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Jan Bogstra. Zij hadden de organisatie in handen van de Wetterauw Cup. Houdster van deze Cup is koningin Nynke Sijbrandij. Op het programma stond een afdelingswedstrijd. In totaal reisden 16 afdelingen af naar het hartje van Franeker om op het prachtige Sjûkelân met elkaar de degens te gaan kruisen om de fel begeerde eerste kransen van het seizoen. Onder prachtige weersomstandigheden en met veel publiek om de lijnen gaf de heer Leendert van Wieren om klokslag 11:00 het startsein. Kaatsvereniging Jan Bogstra had alle registers open getrokken om meer aandacht te krijgen voor het dames kaatsen. De te verdienen prijzen zijn omhoog gegaan de arena was aangekleed er was  muzikale ondersteuning door DJ Quickfinger er waren hapjes, drankjes en nog veel meer aardigheden voor zowel kaatsters als ook het publiek. Dit alles moest leiden tot een prima atmosfeer zodat ook de dames meer aandacht krijgen dan gebruikelijk. Het werd een dag waarin gelijk al veel eersten op de 6-6 beslist werden. Door verhuizingen vanwege werk en/of studie zijn er diverse afdelingsparturen gewijzigd wat kan leiden tot een mooie en spannende strijd met meerdere kanshebbers voor het Nederlands Kampioenschap.

Stiens (Jannica van der Ploeg, Jildou Felkers en Melissa Rianne Hiemstra) opende het bal tegen Dronrijp bestaande uit Jeannette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman. Zij gingen vliegend van start en weten gelijk de leiding te nemen. Jeannette zet met haar maten gelijk de achtervolging in en zij slagen er in om gelijk langszij te komen en zelfs na de 1-1 de leiding over te nemen. Jannica, Jildou en Melissa Rianne blijven om elke 2 punten strijden maar zien de achterstand verder oplopen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs 1-4. Wat ze ook proberen zij slagen er niet in om het tij te doen keren en zien in het laatste zwaar bevochten eerst Elly de winst veilig stellen op de 1-5 6-6 als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia verdedigen dit seizoen wederom de kleuren van Wommels en zij stonden tegenover Tineke Dijkstra (vorig jaar nog Easterein) en Sandra Hofstra van de afdeling Wjelsryp. Het is Wommels die er vanaf het begin in slaagt om de leiding in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Tineke en Sandra halen alles uit de kast om het Wommels zo moeilijk mogelijk te maken maar zij weten het tij niet te keren en ondanks diverse kleine kansen op een bordje gaan deze een kant over. Anna-Brecht, Martzen en Sjanet komen niet echt in de problemen en plaatsen zich voor de tweede lijst met 5-0 6-4 als de opslag bal van Tineke buiten de perklijnen beland. Regerende Nederlands Kampioen Berlikum betrad het Sjûkelân met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Zij kruisten op de eerste lijst in Franeker met Marsum de degens. Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga gaven goed tegenstand en hadden zelfs tot twee keer toe de kans om een bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen maar het zijn Ilse, Leonie en Harmke die elke keer op het juiste moment weten toe te slaan. Nadat het openingseerst was binnen gehaald rijgden zij eerst voor eerst aan elkaar via de 2-0 naar de 3-0, 4-0. Marsum bleef het wel proberen maar moest de handdoek werpen op de 5-0 6-0 als Ilse met een zitbal de tweede omloop veilig weet te stellen. De volgende confrontatie op de eerste lijst leverde een onderlinge clash op tussen Easterein 1 met Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Imke van der Leest en Easterein 2 gevormd door Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Corrie Kroondijk. Het begin van deze confrontatie is voor Easterein 2 zij nemen brutaal weg de leiding en weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Marije, Martine en Imke zetten gelijk de achtervolging in en weten langszij te komen op de 1-1. Vanaf dat moment lijkt de wedstrijd te kantelen want het verschil loopt daarna snel op via de 2-1 naar de 3-1. Door omzettingen aan de opslag probeert Easterein 2 het tij nog te keren maar zien Imke de winst veilig stellen op de 5-1 6-4 als zij de boven weet te vinden.

De formatie van Grou met Marte Altenburg, Aluca Bouma en Ymkje Yntema had een moeilijke start tegen Deinum bestaande uit Hesther de Boer, Hermine Sytema en Mirjam Beeksma. Het werd een leuke en spannende strijd waarin het eerste en tweede bordje aan de telegraaf verschenen aan de zijde van Deinum. Nadat de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld leek er geen vuiltje aan de lucht voor Deinum zij hadden een 1-3 voorsprong op de telegraaf staan maar langzaam maar zeker kreeg Grou meer grip op de wedstrijd en knabbelde eerst voor eerst van de achterstand en knokte zich langszij op de 3-3. Zij slaagden er in om de wedstrijd in hun voordeel te kantelen als zij het 7de eerst weten binnen te slepen. Wat Hesther, Hermine en Mirjam daarna ook nog probeerden zij moesten de handdoek gooien op de 5-3 6-2. Simona Kootstra verdedigde samen met Nelie Steenstra (voorheen Beetgum) de kleuren van Minnertsga en zij mochten aan de bak tegen de volledig veranderde formatie van Leeuwarden bestaande uit Annelien Broersma (voorheen Oosterlittens), Jeske de Boer (was Akkrum) en tot slot Wiljo Sybrandy (voorheen Boazum en winnares van vorige editie van de Wetterauw Cup). De start is overduidelijk voor partuur Leeuwarden zij weten gelijk de eerste verkaatste eersten op rij binnen te halen en uit te lopen via de 0-1 naar de 0-2, 0-3. Simona en Nelie probeerden de aansluiting te herstellen en haalden alles uit de kast maar het verschil bleek te groot te zijn en Huizum ging  er met de 0-5 2-6 overwinning vandoor. In de een na laatste confrontatie op de eerste omloop tijdens deze editie van de Wetterauw Cup stond er een leuke confrontatie op het programma. Huizum met Marije van der Meer heeft dit jaar versterking gekregen van Nynke Sybrandy (voorheen Boazum en regerend koningin van deze Wetterauw Cup) en Manon Scheepstra (afgelopen seizoen nog Franeker) en zij stonden tegen over het thuis spelende Franeker met Nicole Hempenius, Maaike Osinga en Iris van der Veen. Het werd een mooie strijd. Het eerste bordje aan de telegraaf verscheen aan de zijde van Franeker maar beide parturen bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn tijdens deze openingswedstrijd van het seizoen want de balans keerde tot tweemaal toe terug in de wedstrijd via de 1-1 werd het ook 2-2. Beide gaven elkaar geen centimeter ruimte en bleven knokken om elke twee punten waardoor het evenwicht gehandhaafd bleef tot aan de 3-3. Belangrijk breekpunt in deze strijd is het 7de verkaatste eerst wat in handen komt van Marije, Nynke en Manon. Zij geven dit niet meer uit handen door omzettingen probeerde Franeker het tij nog te keren maar als de opslag bal van Iris te kort blijkt te zijn op de 5-3 6-2 gaat Huizum naar de volgende lijst. Als laatste betrad Nancy Boomstra met Grada en Hendrieke van der Schoot (beide voorheen Sexbierum/Pietersbierum) de arena tegen Ee met Metsje Sipma en Louise Krol. Beide formaties maakten er een prachtige strijd van en wisten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen via de  1-1 naar de 2-2. Er werd gestreden om elke centimeter gras en dat resulteerde in een gelijk opgaande strijd die in balans bleef tot aan de 3-3. Ook in deze strijd blijkt het 7de eerst het breekpunt te zijn. Het zijn Metsje en Louise die er in slagen om dit eerst te verzilveren en daarna geven zij de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 3-5 2-6 als de opslag bal van Hendrieke buiten de perklijnen beland.

De afdelingen die wisten door te dringen tot de 2de omloop tijdens deze 2017 editie van de Wetterauw Cup gingen via onderlinge confrontaties bepalen wie tot de halve finales weet door te dringen. Het spits werd afgebeten door Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman kaatsend voor Dronrijp en Wommels met Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia. De vliegende start is er voor Wommels zij weten gelijk de leiding te pakken en zien de voorsprong uitgebouwd worden via de 0-2 naar zelfs 0-3. Er lijkt dan geen vuiltje aan de lucht maar Dronrijp weigert de handdoek te werpen en krijgen meer en meer grip op de strijd en knokken zich eerst voor eerst terug in de partij. Eerst voor eerst wordt er van de achterstand weggepoetst en zij weten de spanning terug te brengen als het verschil via de 1-3 terugloopt naar de 2-3. De balans keert echter niet terug in de strijd als Wommels het verschil weer weet uit te bouwen naar de 2-4. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld is het Anna-Brecht die samen met Martzen en Sjanet als eerste de halve finale weet te bereiken als zij de kaats weet te behouden op de 3-5 2-6. De tegenstandsters komen uit de confrontatie tussen Berlikum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma en Easterein 1 gevormd door Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Imke van der Leest. Beide formaties gaan goed van start en weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Ilse slaagt er vervolgens samen met haar maten in om een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Easterein weigert de strijd te staken en weten de aansluiting te herstellen als zij de achterstand terug weten te brengen tot de 3-2. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien afstand tussen de beide parturen weer oplopen via de 4-2 naar de 5-2. Ondanks dat er zwaar om elk punt wordt gevochten is het Ilse die de winst veilig weet te stellen op de 5-2 6-6 als zij de kaats weet te behouden.

Grou met Marte Altenburg, Aluca Bouma en Ymkje Yntema betreden vervolgens de arena tegen Leeuwarden met Annelien Broersma, Jeske de Boer en Wiljo Sybrandy. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als de eerste verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld maar vanaf de 1-1 weet Leeuwarden de touwtjes in handen te nemen en een voorsprong op te bouwen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs 1-4. Wat Marte en haar maten ook probeerden zij slaagden er maar niet in om de partij te doen kantelen. Als de opslag bal van Marte buiten de perklijnen beland op de 1-5 2-6 gaat het partuur van Leeuwarden als deze naar de halve finale. Zij moeten dan nog even in de wachtkamer om te kijken wie zij tegenover zich krijgen wordt het Huizum met Marije van der Meer, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra of Ee met Metsje Sipma en Louise Krol. Beide parturen gaven aan het begin van deze strijd geen krimp en weten om en om een bordje binnen te slepen. Vanaf dat moment lijkt Marije met haar maten de touwtjes in handen te nemen als zij op voorsprong komen met 2-1. Ee probeert gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder en verder oplopen via de 3-1 naar de 4-1. De strijd is echter nog niet gestreden want Metsje en Louise slepen nog een 2de bordje uit het vuur voordat Huizum als laatste de halve finale veilig weet te stellen met een bovenslag op de 5-2 6-4.

De strijd om de eerste finale tickets van het seizoen bij de dames barstte daarna volop los.  Het eerste ticket ging naar de winnaar van de confrontatie tussen Wommels met Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia en Berlikum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Het openings eerst komt als nog ondanks een 2-6 achterstand met een prachtige bovenslag van Sjanie op de 6-6 in handen van Wommels. De start is voor Anna-Brecht en haar maten zij slagen er in om de voorsprong te verdubbelen als zij de kaats weten te behouden op de 1-0 6-2. De strijd komt echt op gang als het verschil terug loopt naar de 2-1 wanneer de opslag bal van Sjanet buiten de perklijnen beland. De strijd wordt er niet minder om voor de 2de keer verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Het is Ilse die hun partuur weer langszij weet te brengen als zij  Martzen tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-1 6-6. Beide parturen geven alles wat ze hebben en wederom dient de beslissing te vallen op de 6-6. Met een prachtige zitbal weet Ilse hun partuur voor het eerst op voorsprong te zetten. Wommels blijft aandringen maar kunnen niet voorkomen dat het verschil verder oploopt als ditmaal Harmke een bordje binnen weet te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-3 0-6. Het blijft spannend in de eersten want wederom is daar de 6-6 en als Martzen weer tot een kwaadslag wordt gedwongen door Ilse op de 2-4 6-6 lijkt de finale binnen handbereik voor Berlikum. Het is Sjanet die daar echter anders overdenkt zij weet het verschil terug te brengen tot de 3-5 met een zitbal op de 2-5 6-0. Het zal niet genoeg blijken te zijn want door goed werk van Harmke op de 3-5 0-6 zij weet de bal voor de kaats te keren en daarmee stelt zij het finale ticket veilig.

Wie er in de finale van de 2017 editie van de Wetterauw Cup tegenover Berlikum kwam te staan moest gaan blijken uit de 2de halve finale waarin twee zussen tegenover elkaar staan. Leeuwarden met Annelien Broersma, Jeske de Boer en WIljo Sybrandy begonnen aan de opslag tegen Huizum met Marije van der Meer, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra. Nynke en Wiljo dit seizoen voor het eerst niet in een afdelings partuur. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Huizum als de opslag bal van Annelien de bal buiten de perklijnen plaatst op de 2-6. Marije weet vervolgens zelf de voorsprong uit te bouwen als zij er in het tussenspel in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 0-1 4-6. De partij lijkt vervolgens echt op gang te komen als Leeuwarden dankzij Annelien de aansluiting weet te herstellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-2 6-2. Zij en haar maten slagen er echter niet in om de balans in de telegraaf te doen terug keren want met een prachtige uithaal weet Manon de boven te vinden op de 1-2 4-6 en daarmee loopt het verschil weer verder op. Leeuwarden blijft het proberen maar via een bovenslag van Nynke op de 1-3 0-6 loopt het verschil verder en verder op. Huizum heeft de touwtjes stevig in handen en weet als eerste het 5de eerst te bemachtigen door een passeerslag van Nynke op de 1-4 4-6. De strijd is dan gestreden en het is Nynke die de finale weet veilig te stellen met een passeerslag van de kaatst op de 1-5 4-6.

Onder prachtige weersomstandigheden en in een mooi aangeklede arena en met veel publiek om de lijnen stond er nog een wedstrijd op het programma tijdens deze 2017 editie van de Wetterauw Cup de finale. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden tussen regerend Nederlands Kampioen Berlikum met Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma en Huizum bestaande uit Marije van der Meer, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra. Twee sterke afdelingsparturen tegenover elkaar. De vliegende start is er voor Ilse en haar maten als zij het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen met een zitbal op de 6-0. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als voor het eerst de 6-6 word bereikt in deze finale. Als de opslag bal van Manon te kort blijkt te zijn en voor het perk beland loopt het verschil op naar de 2-0. Ilse, Leonie en Harmke lijken er geen gras over te laten groeien en zitten goed in de wedstrijd en weten zelfs de voorsprong nog verder uit te bouwen door goed werk van Harmke zij keert de bal voor de kaats op de 2-0 6-0. Door omzettingen aan de opslag probeert Huizum het tij te keren en dat lijkt te slagen als Manon hun aan hun eerste bordje weet te helpen als zij het perk van Leonie en Harmke met lege handen achter weet te laten met een zitbal op de 3-0 4-6. Marije, Nynke en Manon weten echter niet de touwtjes in handen te nemen want het verschil loopt weer verder op door een passeerslag van Harmke van de de kaats op de 3-1 6-2. De strijd is echter verre van gestreden als wederom een eerst op de 6-6 beslist dient te worden maar het is Harmke die fantastisch tegen de opgeslagen bal aanloopt en deze over de boven doet vliegen. Met deze klap verzilvert zij het 5de eerst voor Berlikum en dit laten zij niet meer uit handen glippen. Als de opslag bal van Marije op de 5-1 6-4 buiten het perk beland gaan de eerste kransen van het seizoen bij de dames naar Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Tijdens de Wetterauw Cup wordt er ook altijd een koninginne prijs beschikbaar gesteld. Na overleg binnen de betreffende commissie werd Ilse Tuinenga uitgeroepen tot koningin van deze editie van de Wetterauw Cup. Zij volgt daarmee Nynke Sybrandy op als koningin.

Uitslag Franeker:

1e prijs:

Berlikum (Ilse Tuinenga (K), Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma)

2e prijs:

Huizum (Marije van der Meer, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra)

3e prijs:

Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia)

3e prijs:

Leeuwarden (Annelien Broersma, Jeske de Boer en Wiljo Sybrandy)

Print Friendly, PDF & Email