Kaatsvereniging O.G. Huizum

Lidmaatschap

LID WORDEN

Ook weer zin om te gaan kaatsen bij kaatsvereniging “Onderling Genoegen”, neem dan contact op met één van de bestuursleden of kom gewoon eens langs in de kantine “De Oanloop”.

Wil je je direct aanmelden als lid. Print het aanmeldingsformulier en lever het volledig ingevuld in bij één van de bestuursleden of stuur het op naar de ledenadministratie.

aanmeldingsformulier

Lid (contributie per jaar jeugd € 17,50 (7 t/m 17 jaar) en senioren (vanaf 18 jaar) € 30,00 bij automatische incasso. Zonder automatische incasso is de senioren contributie € 32,50.
☐ Donateur (bijdrage per jaar € 15,00)
☐ Lid Club van 25 (standaard bijdrage per jaar € 25,00).

 
Bent u al lid en heeft u nog geen machtigingsformulier ingeleverd voor de automatische incasso, dan kunt u eveneens gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Gebruik in dat geval het onderste deel van het formulier.

machtigingsformulier

Correspondentie-adres:
Kaatsver. O.G. Huizum

email: Ledenadministratie

—————————————————————————–

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (kalenderjaar) met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (Art. 8 lid 3 van de statuten).

Statuten O.G. Huizum

Print Friendly, PDF & Email