Kaatsvereniging O.G. Huizum

De vereniging

Kaatsvereniging Onderling Genoegen Huizum
Opgericht op 11 december 1907

In de provincie Fryslân wordt in vele dorpen en steden gekaatst.
In de stad Leeuwarden wordt deze sport ook bij verschillende verenigingen beoefend. Er zijn in bovengenoemde stad drie verschillende verenging actief. Twee hiervan zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Leden van de clubs die bij deze bond zijn aangesloten, mogen hun stad of dorp in competitieverband vertegenwoordigen op onder andere de Nederlandse Kampioenschappen.

Kaatsvereniging Onderling Genoegen – “(O.G.) Huizum” vertegenwoordigt het zuidelijk deel van Leeuwarden. Het noordelijk en zuidelijk deel van de stad wordt gescheiden door de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden – Groningen. In de oostelijke richting wordt de grens gevormd door het riviertje de Potmarge.

De vereniging is officieel opgericht in 1907 en vierde in 2007 haar 100-jarig bestaan. Tijdens het opstellen van het jubileumboek bleek echter, dat er al langere tijd in Huizum wordt gekaatst. De vroegste kaatsgeschiedenis van Huizum dateert zelfs van 1884!

Het kaatsveld van OG Huizum bevindt zich op het sportpark Nylân. Vanaf circa half april tot en met eind september worden diverse trainingen en wedstrijden georganiseerd op het sportterrein. Op de doordeweekse avonden wordt er driemaal per week getraind. Op vele zaterdagen en zondagen worden er diverse wedstrijden gespeeld in de diverse categorieën.

Kaatsveld O.G. Huizum

Print Friendly, PDF & Email