Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

OG- Cup 2019 Dames en Heren

Verslag Dames

Koninginnetitel tijdens de Huizumer Cup Dag 2019 voor Manon Scheepstra.

1e Prijs Dames

Huizum. De dames en heren hoofdklas hadden op zondag 7 juli 2019 de kaatstas weer ingepakt om op weg te gaan naar Huizum, sportpark “Nijlan” was ditmaal de eindbestemming van de reis. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging Onderling Genoegen. Zij hadden organisatie in handen van de Huizumer Cup dag een vrije formatie wedstrijd voor zowel de heren als de dames hoofdklas. De vereniging had weer alle registers open getrokken om er een mooie dag van te gaan maken. Het zenuwcentrum is deze dag clubhuis “De Oanloop” waar iedereen terecht kon om wat te eten en te drinken. Onder een grijs wolkendek waaruit een paar lichte buien vielen in de loop van de middag was de leiding in handen van de heren D. Wierstra en H. van der Zee. Bij de dames kruisten 8 partuur met elkaar degens om de fel begeerde kransen en bij de heren betraden 10 partuur de arena. Om klokslag 11:00 was Jildou Sweering als eerste die de dag opende door de bal naar het perk te sturen. Zij vormt een vrije formatie met Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra en stonden op de 1ste lijst tegenover Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het werd een prachtige strijd met volop spanning in de verkaatste eersten want gelijk het eerste bordje dient al op de 6-6 te worden beslist. Het is Jildou die het bordje weet binnen te halen als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat zij Sandra en Louise met lege handen achter weet te laten. De vliegende start in deze strijd is er voor Jildou, Lotte en Jennie als zij ook het 2de eerst aan hun zijde van de telegraaf zien verschijnen als de opgeslagen bal van Tineke niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland op de 1-0 6-4. De strijd is er niet minder om en lijkt vervolgens echt los te barsten als ditmaal Louise goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 2-0 4-6. Beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte zodat voor de 2de keer in de partij de beslissing viel op de 6-6. Als Louise op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren is de stand weer in evenwicht op de 2-1 6-6. Voor elke 2 punten aan de telegraaf wordt volop strijd geleverd en dat leid regelmatig tot een 6-6 stand zo ook weer op de 2-2 6-6 maar als Sandra de bal dan tot voor de kaats weet te retourneren nemen zij de leiding over in deze partij. Jildou, Lotte en Jennie blijven alles uit de kast halen om weer aan te sluiten zodat zij weer gelijk opgaan tot aan de 4de 6-6 van deze prachtige en zeer spannende strijd. Als het vizier van Jildou niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland loopt het verschil op naar de 2-4. De strijd wordt er echter niet minder om want de partij is aardig in evenwicht ondanks dat Tineke met Sandra en Louise een paar keer weten toe te slaan op belangrijke momenten zo ook nu weer in een zeer zwaar bevochten eerst op de 2-4 6-6. Als ditmaal Sandra goed in de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen weten zij als eerste het 5de bordje te bereiken. De formatie van Jildou weigert de handdoek te gooien en blijft voor elke 2 punten knokken. Zij moeten uiteindelijk als nog de winst laten aan partuur Tineke wanneer ditmaal Louise goed onder de bal weet te stappen op de 2-5 6-6 en de boven weet te vinden. Zij loodst daarmee hun partuur naar de 2de lijst.

In de 2de partij staat Anna Ennema (vervangster van Sietske Okkema kampt met een elleboog blessure) samen met Anouk Tolsma en Rixt Wijnia tegenover de formatie van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het is Anna die de strijd weet open te breken voor haar partuur als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Margriet en Harmke op de 6-2. Lang kunnen zij niet van deze voorsprong genieten want door goed werk van Margriet in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-0 2-6 en daarmee de balans weer weet te herstellen. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want als de opgeslagen bal van Anne op de 1-1 6-4 buiten de perklijnen beland komen zij op een 2-1 achterstand. Net als in de eerste partij worden ook hier de bordjes om en om binnen gehaald en zij de beide parturen zeer aan elkaar gewaagt. Als Anna de bal naar het perk mag sturen op de 2-1 4-6 en deze niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk beland keert het evenwicht terug op de 2-2. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Anne met haar maten de leiding over te nemen door een prachtige bovenslag van Harmke op de 2-2 0-6. Vanaf dat moment lijkt het er op dat Anne samen met Margriet en Harmke als nog de klus gaan klaren wanneer zij door een zitbal Anne op de 2-3 2-6 de voorsprong uit weten te bouwen naar de 2-4. Daar denkt de formatie van Anna, Anouk en Rixt duidelijk anders over en weet met succes de achtervolging in te zetten en een bordje dichter bij te komen als de opgeslagen bal van Anne in een snel verkaatst eerst buiten de lijnen valt op de 2-4 6-0. De telegraaf keert vervolgens weer terug in balans door goed opslag werk van Anna zij weet het perk van Margriet en Harmke met lege handen achter te laten op de 3-4 6-2. Zij kan daar mee echter niet voorkomen dat het 5de eerst aan de telegraaf aan de zijde van partuur Anne verschijnt als het perk van Margriet en Harmke even van zich afslaat en de boven weet te vinden op de 4-4 4-6. Het is uiteindelijk Margriet die een zwaar bevochten overwinning weet te verzilveren als zij de boven weet te vinden op de 4-5 2-6.

Het is de eerste wedstrijd van de dames hoofdklas in de 2de cyclus en door een blessure van Anna Brecht Bruinsma moesten Jeska Terpstra en Martzen Deinum op zoek naar een opslager en daarbij waren ze uitgekomen bij Anne Berber Zeinstra. Zij gingen met zijn drieeen de strijd aan met een van de topformaties bij de dames bestaande uit Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Nynke die daarmee  de leiding weten te nemen. Ondanks dat Anne Berber samen met Jeska en Martzen gelijk de aansluiting probeert te herstellen zien zij de achterstand verder oplopen door een prachtige zitbal van Nynke op de 0-1 4-6. Het krachtsverschil lijkt op dat moment veel te groot te zijn en Anne Berber weet samen met haar maten op dat moment niet het goede antwoord te vinden en zien voor de 3de keer op rij het eerst naar de formatie van Nynke gaan als zij voor de 2de keer op rij het perk van Jeska en Martzen met lege handen achter weet te laten ditmaal op   0-2 4-6. Beetje voor beetje lijkt de formatie van Anne Berber grip op de wedstrijd te krijgen en als de door Nynke opgeslagen bal buiten de perklijnen valt op de 0-3 6-4 is daar het eerste bordje aan de telegraaf. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want voor het eerst in deze partij dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Jeska de bal in het voorperk krijgt en de kaats weet te passeren weet zij de achterstand te verkleinen tot de 2-3. De telegraaf keert echter niet terug in de partij want het is Nynke die de draad weer weet op te pakken voor haar formatie als zij het 4de bordje weet binnen te halen met een prachtige zitbal op de 2-3 4-6. Beide parturen weigeren de strijd op te geven waardoor het belangrijke zevende eerst wel eens voor een beslissing kon gaan zorgen. Het is Martzen die er in slaagt om hun partuur weer dichterbij te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 6-2. Het vijfde eerst komt vervolgens als nog als eerste aan de zijde van partuur Nynke te hangen als in een zeer snel verkaatst eerst de door Anne Berber opgeslagen bal buiten de perklijnen beland op de 2-4 0-6. De strijd is dan gestreden want het is Nynke zelf die haar partuur naar de volgende omloop weet te brengen als zij de winst veilig weet te stellen door de bal voor de kaats te keren op de 3-5 0-6.

In de laatste partij van de eerste lijst tijdens deze editie van de Huizumer Cup dag bij de dames staat Wybrig Bakker samen met Mintje Meintema (vervangster van Hiske Zeinstra) en Melissa Rianne Hiemstra tegenover Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Om de 2de lijst te bereiken moet de formatie van Wybrig alle zeilen bij zetten. Het begin is veel belovend want net als in de andere partijen verschijnt ook hier gelijk de 6-6 maar is het Ilse die de bal naar het perk mag sturen. Zij weet dat op zo’n wijze te doen dat deze onverwerkbaar is voor Mintje en Melissa Rianne en daarmee neemt partuur Ilse de leiding. Via een zeer snel verkaatst eerst is Sjanet er heel goed bij in het tussenspel en als zij in een trik trak situatie de boven als nog weet te vinden op de 0-1 0-6 bouwt zij de voorsprong uit naar de 0-2. Wybrig, Mintje en Melissa Rianne blijven het proberen en weten voor  de 2de keer een 6-6 uit het vuur te slepen. Het is Manon die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-2 6-6 en daarmee loopt het verschil op naar de 3 eersten. Wat Wybrig en haar maten ook proberen om het tij te keren. Het krachtsverschil is te groot en zij zien voor de 4de keer op rij een bordje naar partuur Ilse gaan als ditmaal Ilse een prachtige zitbal weet te plaatsen op de  0-3 2-6. De strijd is gestreden als voor de 2de keer op rij Ilse de bal naar het perk van Mintje en Melissa Rianne mag sturen en dat op zo’n wijze weet te doen dat de bal in het perk blijft op de 0-4 2-6. De strijd lijkt daarmee te zijn gestreden maar Wybrig, Mintje en Melissa Rianne weten als nog een bordje uit het vuur te slepen als Wybrig in het tussenspel er goed bij is en de bal over Manon weet te lepelen op de 0-5 6-4. Zij moet vervolgens toezien dat Sjanet de winst als nog veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 1-5 0-6.

Het was een memorabele zondag de 7de juli 2019 naast de Huizumer Cup dag stonden ook de Oranje Leeuwinnen van het Nederlands Dames Voetbalteam in de finale van het WK tegenover Amerika. Kaatsvereniging Onderling Genoegen had een televisie opgehangen in clubhuis “De Oanloop” zodat men het aanwezige publiek bij de wedstrijden iets extra’s kon bieden zodat men op het kaatsveld zo blijven. De overgebleven 4 formaties gingen via onderlinge confrontaties bepalen wie er naar de finale van deze editie van de Huizumer Cup dag zou gaan. Als eerste betrad Tineke Dijkstra samen met Sandra Hofstra en Louise Krol de arena om het op te gaan nemen tegen het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het eerste verkaatste bordje in deze partij komt op de 2-6 in handen van partuur Anne zij gaan dus goed van start maar zien het partuur van Tineke gelijk aansluiten als Louise goed in de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren op de 0-1 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst ziet Anne samen met haar maten het 2de eerst verschijnen als de door Tineke opgeslagen bal de goede richting niet mee krijgt en buiten het perk beland op de 1-1 0-6. Anne heeft samen met Margriet en Harmke de touwtjes vervolgens stevig in handen en weet zelfs de voorsprong uit te bouwen als Margriet een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-2 0-6. Het partuur van Tineke, Sandra en Louise probeert uit alle macht om het tij te keren maar zien al hun pogingen daartoe op niets uitlopen en zien vervolgens de achterstand nog verder oplopen door goed opslag werk van Anne op de 1-3 4-6 weet zij het perk van Sandra en Louise met lege handen achter te laten. Er lijkt dus niets aan de hand voor partuur Anne maar de strijd bleek verre van gestreden. In een zwaar bevochten eerst weet Sandra de boven te vinden op de 1-4 en 6-6 en daarmee de achterstand verkleinen. Het perk van Sandra en Louise laat vervolgens  weer van zich horen door in het volgende eerst 3x de boven te vinden en daarmee een 6-2 weten te nemen. Als Sandra de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-4 6-2 keert de spanning terug in deze partij. Het partuur van Tineke gaat vervolgens op jacht naar de aansluiting maar kunnen niet voorkomen dat Margriet met een prachtige zitbal hun 5de eerst weet binnen te halen op de 3-4 2-6. In het laatste te verkaatsen eerst wordt nog een keer alles door de beide parturen uit de kast gehaald en moet het worden beslist op de 6-6. Als Margriet de boven weet te vinden op de 3-5 0-6 stelt zij voor hun partuur de finale van deze Huizumer Cup dag veilig.

Wie zij tegen gaan komen moet gaan blijken uit de andere partij de klapper van de dag tussen de 2 sterkste vrije formaties bij de dames van dit moment. Nynke Sybrandy begon deze confrontatie samen met Imke van der Leest en Marrit Zeinstra aan de opslag tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Het beloofde weer een strijd waarin iedereen op het puntje van de stoel zou zitten. Het is Imke die de partij weet open te breken in hun voordeel als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 6-4 en daarmee het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. De telegraaf keert al snel weer terug in balans als in een trik trak situatie Marrit de bal niet goed raakt en deze over de kwaad lijn vliegt op de 1-0 2-6. Beide parturen zijn aan het begin van de partij zeer aan elkaar gewaagt en blijven gelijk op gaan tot aan de eerste 6-6 in deze partij door goed werk van Imke in het tussenspel zij weet de bal tot voor de kaats weet retourneren en daarmee hun partuur voor de 2de keer op voorsprong te zetten. Het is een prachtige strijd waarin beide elkaar geen duimbreedte ruimte geven en is het Sjanet ditmaal die een bordje weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden in een trik trak situatie op de 2-1 4-6. De spanning blijft in deze mooie strijd waarin de strijd met enige regelmaat op de 6-6 beslist moest worden zo ook op de 2-2 6-6. Het is Nynke die de bal naar het perk mag sturen op deze stand en als Sjanet vervolgens weer goed in de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen nemen zij de leiding over in de partij. Nynke, Imke en Marrit halen alles uit de kast en weigeren de strijd op te geven waardoor voor de 2de keer op de beslissing valt op de 6-6 als Nynke de bal zo naar het perk weet te sturen dat Manon deze tot kwaadslag weet te verwerken keert het evenwicht terug in deze partij op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als in een zeer zwaar bevochten eerst de beslissing voor de 3de keer op rij op de 6-6 valt en Nynke de bal naar het perk mag sturen gaat het eerst naar de formatie van Ilse want de opgeslagen bal van Nynke beland buiten de perklijnen. Het blijkt de beslissing te zijn want met een prachtig boven slag op de 3-4 2-6 weet Manon het 5de bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De finale komt vervolgens zelfs in handbereik van partuur Ilse als zij op de 3-5 2-6 komt te staan. Het is Ilse die het karwei mag gaan klaren maar met een voorslag en 2x een kwaadopslag de laatste op de 3-5 6-6 keert de spanning weer terug en loopt het verschil terug tot de 4-5. Nynke, Imke en Marrit proberen de aansluiting te herstellen en langszij te komen maar moeten de handdoek werpen als Ilse de winst veilig weet te stellen door de bal zo naar het perk te sturen dat Marrit deze niet goed weet te verrekenen en zij de bal op het achterhoofd slaat van Imke en daarmee wint Ilse samen met Sjanet en Manon deze prachtige strijd op 4-5 4-6 en plaatsen zij zich als 2de voor de finale van deze Huizumer Cup Dag.

Voordat de finalisten de arena betraden in Huizum was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets waarin Tineke Dijkstra samen met Sandra Hofstra en Louise Krol tegenover de formatie van Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra stond. Het begin beloofde een mooie strijd want het eerste verkaatste bordje dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Als het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal net buiten de perklijnen beland neemt partuur Nynke de leiding. Als Marrit in het 2de eerst op de 4-6 goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen weet zij daarmee de voorsprong te verdubbelen. Tineke en haar maten proberen grip op de wedstrijd te krijgen en het tij te keren maar zien vervolgens voor de 3de keer op rij het eerst naar partuur Nynke gaan als Marrit de bal weer over alles heen weet te slaan op de 0-2 2-6. De formatie van Nynke heeft de touwtjes al stevig in handen en zien hun voorsprong verder oplopen als de door Tineke opgeslagen bal net over de perk heen vliegt en achter het perk beland op de 0-3 4-6 en door deze kwaad opslag loopt het verschil op naar de 4 eersten. Via een zeer snel verkaatst eerst is het Nynke die de 3de prijs al veilig weet te stellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Sandra en Louise op de 0-4 0-6. De strijd is dan gestreden en als Marrit de kaats weet te passeren op de 0-5 4-6 weet zij de winst in deze strijd om de 3de prijs of niets in hun voordeel te beslissen.

In de finale van deze editie 2019 van de Huizumer Cup dag staat Anne Monfils samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma tegenover de formatie van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Als de door Anne opgeslagen bal op de 4-6 net te kort blijkt te zijn en voor het perk beland neemt partuur Ilse de leiding. Anne en haar maten proberen gelijk weer aan te sluiten maar zien voor de 2de keer op rij het eerst gaan naar Ilse, Sjanet en Manon. Het is Manon die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 4-6. Wat Anne, Margriet en Harmke ook proberen om grip op de wedstrijd te krijgen niets lijkt te lukken waardoor het verschil als nog verder oploopt wanneer  Manon er in slaagt om de kaats te passeren op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want de bordjes blijven een kant over gaan. Als wederom de opgeslagen bal van Anne ditmaal op de 0-3 4-6 te kort blijkt te zijn en voor het perk beland loopt het verschil op naar de 4 eersten. Anne, Margriet en Harmke blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en blijven elke keer bij tot aan de 4-4 maar zien vervolgens  Manon de bal over de boven slaan en daarmee als weer de 4-6 op de telegraaf zetten. Met een passeerslag van de kaats van Sjanet komt al heel snel het 5de bordje aan de zijde van partuur Ilse te hangen. Zij geven dit ook niet meer uit handen ondanks een laatste zeer zwaar bevochten eerst wat op de 6-6 beslist moest worden. Als het vizier van Anne niet op scherp staat en de bal net buiten het perk beland gaat de winst naar Ilse, Sjanet en Manon en daarmee prolongeren zij de titel in Huizum. Kaatsvereniging Onderling Genoegen stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar de OG Cup en het is voor het 2de jaar op rij dat Manon Scheepstra tot koningin van deze Huizumer Cup dat wordt uitgeroepen. (schrijver Henk Hempenius)

Uitslag Huizum:

1e prijs

Ilse Tuinenga                                     Franeker

Sjanet Wijnia                                     Wommels

Manon Scheepstra(K)                    Leeuwarden

Koningin Manon

2e prijs:

Anne Monfils                                    Groningen

Margriet Bakker                              Easterlittens

Harmke Siegersma                         Berlikum

2e Prijs Dames

3e prijs:

Nynke Sybrandy                              Leeuwarden

Imke van der Leest                         Easterein

Marrit Zeinstra                                 Groningen

3e Prijs Dames

Heren Huizum 2019

Hij was al eens koning in 2010 en 2011 maar dit koningschap moet voor de 30-jarige Gert-Anne van der Bos als een warm bad hebben aangevoeld. Het koningschap was een bekroning van een geweldige partij opslaan en het bevestigde ook dat de opslager uit Mantgum weer helemaal terug is op een hoog niveau na een dip van een paar jaar terug. 

Zondag in Huizum deed de bal weer wat hij altijd deed toen Van der Bos meer dan eens de lakens uitdeelde. Met zijn vaste maten Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra boekte hij de negende overwinning van dit seizoen. Alleen in Harlingen viel de formatie buiten de prijzen en in Sint Jacobiparochie moest men zich tevreden stellen met de kleine premie.
Voor trio Van der Bos was dit alweer de 30ste zege als vrije formatie partuur.

De finale tegen het weer enigszins opgebloeide partuur van Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar was het aanzien meer dan waard.  Trio Bergsma nam dan wel een eerst voorsprong maar binnen de kortste keren werden de bordjes verhangen. Met slechts twee punten tegen werd de achterstand van een eerst omgebogen naar een 3-1 voorsprong. Dat werd door prima opslagwerk van Van der Bos nog verder uitgebreid naar 4 om 1. 

Sloeg Wassenaar op 3-1 en 6-4 nog vliegend boven, op 3-1 en 6-6 dwong Van der Bos hem tot een kwaadslag. De partij was bepaald nog niet gelopen en via tweemaal 6-2 werd de marge door Bergsma c.s. verkleind. Het werd zelfs 4 om 3 doordat Triemstra de kaats niet kon passeren.  Maar de bouwstenen voor het vijfde eerst werden gelegd door dezelfde Taeke Triemstra met twee fraaie bovenslagen. Op 4-3 en 6-4 sloeg Renze Hiemstra na een bovenslag de volgende bal buiten het speelveld.  Het bleef spannend tot het einde door een misser van Van der Bos op 5-3 en 4-6.  Maar daarna vond men het wel welletjes. Tjisse Steenstra plaatste een zitbal, Triemstra sloeg boven en Tjisse Steenstra voegde daar nog een aan toe. Hoewel Hiemstra daarna voor de zesde maal boven sloeg was de buitenslag van Marten Bergsma op 5-4 en 6-2 genoeg voor de negende zege van trio Van der Bos.

Van der Bos c.s. moest in de halve finale even gas geven nadat men tegen Bauke Triemstra c.s. met een spel achterstand werd geconfronteerd. Tweemaal op zes gelijk ging het bordje verloren maar daarna was het alles wat de klok sloeg Van der Bos c.s. Via driemaal 6-2 en eenmaal 6-4 en eenmaal 6-0 werd het binnen de kortste keren 5 om 2 voor de latere winnaar. Een van de weinige missers van Van der Bos op 5-2 en 6-6 deed de partij nog even lengen maar op 5-3 en 6-6 sloeg Dylan Drent de bal buiten de arena. (txt J.Braaksma)

Uitslag:

1e prijs Gert Anne van der Bos (K), Mantgum, Taeke Triemstra, St Jacobiparochie, Tjisse Steenstra, Bitgumermole

2e prijs Marten Bergsma, Minnertsga, Renze Hiemstra, Deinum, Hans Wassenaar, Leeuwarden

3e prijs Bauke Triemstra, St Jacobiparochie, Dylan Drent, Harlingen, Hendrik Kootstra, Minnertsga

Fotos Henk Bootsma

1e prijs Heren
2e prijs Heren
3e prijs Heren

Huizumer CUP-dag

OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

OG Huizum stelt gebiedsindeling ter discussie

De afgelopen weken houdt het de gemoederen en de media flink bezig: de gebiedsindeling in het kaatsreglement. OG Huizum heeft in verband met de lopende gesprekken met de KNKB en omliggende verenigingen zich niet eerder geuit in de media omdat zij de relevante discussie wil voeren waar die gevoerd moet worden. Omdat wij zien dat de discussie zich inmiddels heeft verplaatst naar individuele kaatsers van onze vereniging en omdat zij daar persoonlijk door geraakt worden, zien wij ons genoodzaakt om ons verhaal te doen. Wij willen onze kaatsers uit de wind houden. Zij hebben immers enkel zuivere sportieve motieven, maar dreigen wel het kind van de rekening te worden van iets van alle verenigingen en daarmee ook de KNKB aangaat. 

Gebiedsindeling

Als bestuur hebben we duidelijkheid willen verkrijgen van de gebiedsindeling o.a. naar aanleiding van het (lang niet altijd eenduidige) eenlingenbeleid. Toen we ons verdiepten in de gebiedsindeling werd ons steeds minder duidelijk en namen de vragen toe. Van belang is het volgende.

In het Kaatsreglement is in artikel 12 van hoofdstuk V een bepaling opgenomen over afdelingswedstrijden. Dit artikel bepaalt dat spelers bij afdelingswedstrijden moeten uitkomen voor de vereniging in hun woonplaats. Als in de woonplaats geen vereniging is gevestigd, moet men in principe uitkomen voor de dichtstbijzijnde vereniging, langs de openbare weg gemeten. Voor die gevallen zou een gebiedsindeling gelden die als bijlage F bij het kaatsreglement is gevoegd.

De gedachte is dus dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats. Is er geen vereniging dan geldt de gebiedsindeling volgens bijlage F, althans dat lijkt de veronderstelling. De praktijk is echter velen malen grilliger. Mede daarom hebben we de oorsprong van deze regeling willen achterhalen. Wij zijn begonnen met het Kaatsreglement. Dit is een reglement dat alle verenigingen van de KNKB aangaat. De regels kunnen enkel daarin worden opgenomen indien de Algemene Vergadering (AV) van de KNKB (dus alle verenigingen) bij meerderheid hebben ingestemd met die bewuste regels.

Onze verbazing was dan ook groot toen wij moesten vaststellen dat uit onze archieven niet is gebleken dat de AV ooit heeft ingestemd met de gebiedsindeling zoals opgenomen in Bijlage F. Wij hebben enkel kunnen vaststellen dat in de AV van april 2006 de gebiedsindeling ter sprake is gekomen. Uit de notulen van die AV die ons toentertijd door de KNKB zijn toegestuurd, blijkt echter nadrukkelijk (en in tegenstelling tot andere besluiten) dat geen beslissing is genomen over deze gebiedsindeling. Sterker nog, de notulen op dit punt sluiten af met de opmerking “… dat eerst duidelijkheid moet komen”. Die opmerking onderschrijft met andere woorden duidelijk dat geen beslissing is genomen ten aanzien van de gebiedsindeling. Bij andere besluiten uit die bewuste vergadering is echter telkens in de notulen opgenomen: “de vergadering gaat akkoord met het voorstel”. Dat laatste is nadrukkelijk niet aan de orde met betrekking tot het punt gebiedsindeling. Ook dit onderschrijft met andere woorden dat Bijlage F niet vastgesteld is.

Onze verbazing nam nog grotere vormen aan toen de KNKB in de strafprocedure van Daniël Iseger notulen van de AV van april 2006 wist te produceren waarin wel de woorden “de vergadering gaat akkoord met het voorstel” waren toegevoegd bij het onderwerp gebiedsindeling. Wij hebben onze vraagtekens geplaatst bij deze gang van zaken. Volgens de KNKB zou in de AV van november 2006 zijn bepaald dat deze woorden alsnog toegevoegd moesten worden aan de notulen van april 2006. Echter uit de notulen van de AV van november 2006 blijkt niet dat deze wijziging diende te worden opgenomen, terwijl wel over andere onderwerpen verhandeld werd die gewijzigd diende te worden in de notulen van april 2006. Er lijkt dan ook geen enkele aanwijzing te zijn om uit te gaan van de juistheid van de verklaring van de KNKB.

Bovenal geldt dan ook dat er slechts één conclusie mogelijk is. De AV heeft nooit besloten over de gebiedsindeling zoals vastgelegd in bijlage F bij het Kaatsreglement. Deze bijlage is derhalve al 13 jaar ten onrechte gebruikt, want niet volgens de statuten van de KNKB vastgelegd. Zo lang deze gebiedsindeling niet geldt, geldt enkel de hoofdregel die inhoudt dat een kaatser moet uitkomen voor de vereniging in zijn woonplaats.

Beroep op woonplaatsbeginsel

OG Huizum staat voor een eerlijke kaatssport en staat ook voor haar leden. Nog los van het feit dat de gebiedsindeling niet geldig is en ten onrechte is opgenomen in het Kaatsreglement, menen wij ook dat deze indeling uitgaat van onjuiste uitgangspunten. Als we als bond menen dat de hoofdregel is dat er gekaatst wordt voor de vereniging in de woonplaats, dan valt moeilijk in te zien waarom ten nadele van OG Huizum van deze hoofdregel is afgeweken en in plaats daarvan kaatsers worden toebedeeld aan een naburig dorp. Dat valt niet uit te leggen.

In juni 2018 heeft OG Huizum dit al uit de doeken gedaan bij de KNKB. De KNKB heeft OG Huizum verzocht om dit schriftelijk bij de KNKB kenbaar te maken na het kaatsseizoen. Zo geschiedde eind september en de KNKB reageerde hier uiteindelijk in februari 2019 op. Tot een bevredigend antwoord werd evenmin gekomen. Pas begin april 2019 kwam na aandringen een meer inhoudelijke reactie met een concept gebiedsindeling. OG Huizum zou de nieuwe wijk Middelsee toegekend krijgen. Inhoudelijk werd niet gereageerd op onze standpunten. Wel werd een overleg gepland met KV Goutum voor einde april 2019. Tot onze verbazing werd echter op 15 april 2019 al het definitieve Kaatsreglement inclusief gebiedsindeling gepubliceerd. Bijzondere noot is dat deze nieuwe gebiedsindeling in de AV van maart 2019 opnieuw niet onderwerp van de agenda was, noch is daarover gestemd.  

Tijdens het gezamenlijke overleg heeft OG Huizum daarom nogmaals de gebiedsindeling en het woonplaatsbeginsel aan de orde gesteld. De verdeling van Leeuwarden over de twee Leeuwarder kaatsverenigingen staat niet ter discussie. Dat is evenwel anders voor de Leeuwarderwijken die toebedeeld zijn aan Goutum. Uiteindelijk zijn we in dat overleg niet tot een oplossing gekomen.

Onderhand was het kaatsseizoen alweer aanstaande, heeft OG Huizum met zeer sterke onderbouwingen de gebiedsindeling ter discussie gesteld, maar is deze kwestie nog steeds niet afgewikkeld. De KNKB wil geen besluit nemen over gebiedsindeling. OG Huizum diende KV Goutum te benaderen om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het probleem dat in de ogen van OG Huizum door de bond is gecreëerd. Dat overleg heeft (nog) niet tot een oplossing geleid.

Hoe verder

OG Huizum hoopt in de eerste plaats dat alle betrokken partijen zich realiseren dat de gebiedsindeling een probleem is dat de gehele kaatsport aangaat. Uiteraard willen wij graag voor de gehele kaatssport een oplossing en staan open voor elke vorm van overleg zodat zo snel mogelijk tot een evenwichtige gebiedsindeling wordt gekomen. OG Huizum zal het overleg blijven zoeken.

Het bestuur OG Huizum

4 mei Dames Hoofdklasse Afd

Het Huizumer Dames partuur, bestaand uit Anna-Dieuwke Dijkstra, Nynke Sybrandy en Manon Scheepstra, heeft op 4 mei weer iets moois neergezet. Ik verwijs voor een verslag graag naar de site van Kaatsnieuws. Waar de hele dag prachtig staat beschreven. En natuurlijk naar onze Facebook pagina.

OG-Huizum Afdeling – vlnr, Anne-Dieuwke, Manon, Nynke

Koningspartij

Van de Voorzitter: It keatsjier 2019 is begûn, de leden fan de ljouwerter clubs e.o. begjint tradisjoneel bij OG

Vervolg Koningspartij OG-Huizum