Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

Historie van de CUP

In 1942 op 12 december vierde onze kaatsvereniging haar 35-jarig bestaan met een feestavond in café Tivoli aan de Huizumerlaan.

Namens de jubileumcommissie werd aan het bestuur een bijzonder fraaie bokaal aangeboden, bestemd als wissel/koningsprijs voor de jaarlijkse seniorenpartij. Alle leden van O.G. hadden een steentje toe bijgedragen dat deze bokaal aangeschaft kon  worden. Bovendien werd een ingelijste foto van de nieuwe wisselprijs overhandigd en een bokaallied samengesteld door de heer P. de Vries.

Aldus een verslag in de Leeuwarder Courant van 14-12-1942.

Lied op de Cup
(melodie: gymnastenlied)

Hoezee! Kaatssportvrienden! De Cup is onthuld!
De Cup waarvan Huizum met trots is vervuld
De Cup, sierlijk, kostbaar, begeerd als trophee
Zal wisselprijs zijn van de Kaatsclub “O.G.”
Lof aan de schenkers der prachtige Cup,
Mooier geschenk kon ’t niet zijn voor de club,
Hun daad is een deugd, het idee kerngezond,
Bazuint het bestaan van de Cup in het rond!

Als ’t oogenblik dààr is, de Cup staat op het spel,
Dàn Koningen kaatsers verschijnt op ’t appèl.
Het gaat om de eer, maakt Uw wensch tot een feit,
De Cup van “O.G.” roept u op tot den strijd.
Eèn is de winnaar, de winnaar is hij;
’t Winnen der Cup is de kroon op het werk
Der beste aan opslag, der besten in ’t perk.

 12-12-1942 P. de Vries

 In 1943 en ook in 1944 kon de Cup niet worden verkaatst omdat er geen kaatswedstrijden N.K.B. werden gespeeld op grond van een besluit van de Algemene vergadering van de Bond. De 1ste keer werd de Cup dus in 1945 als Koningsprijs uitgeloofd en is sindsdien nog steeds in roulatie.

Hier onder alle winnaars van de koningsprijs in de afgelopen 67 jaar

1945 Jan Rodenhuis 1981 Jarich van der Veen
1946 Marten van der Leest 1982 Piet Jetze Faber
1947 Klaas Wassenaar 1983 Johannes van Dijk
1948 Marten van der Leest 1984 Johannes van Dijk
1949 Hotze Schuil 1985 Peter Rinia
1950 Sjoerd Rijpstra 1986 Tunno Schurer
1951 Marten van der Leest 1987 Johannes Brandsma
1952 Hotze Schuil 1988 Gerben Okkinga
1953 Anne van der Meulen 1989 Lammert Postma
1954 Johannes Zijlstra 1990 Coos Veltman
1955 Roel Hoekstra 1991 Jurjen Dijkstra
1956 niet gespeeld 1992 Gerben Okkinga
1957 Wietze Vlietstra 1993 Klaas Anne Terpstra
1958 Piet Schuil 1994 Erik Seerden
1959 Jaap Pander 1995 Thomas van der Meer
1960 Johannes Zijlstra 1996 Johan Okkinga
1961 Evert Heeg 1997 Klaas Westra
1962 Hotze Schuil 1998 Johannes Dijkstra
1963 Evert Heeg 1999 Auke van der Graaf
1964 Johan Halbesma 2000 Johan Okkinga
1965 Johan Westra 2001 Klaas Berkepas
1966 Gerrit de Jong 2002 Simon Minnesma
1967 Piet Ysbrandy 2003 Chris Wassenaar
1968 Jan Tamminga 2004 Klaas Berkepas
1969 Johan van Seyst 2005 Chris Wassenaar
1970 Henk Leeuwen 2006 Taeke Triemstra
1971 Gerrit Okkinga 2007 Taeke Triemstra
1972 Sjouke de Boer 2008 Daniël Iseger
1973 Sjouke de Boer 2009 Taeke Triemstra
1974 Wiebren van Wieren 2010 Gert Anne van der Bos
1975 Bert Rinia 2011 Gert Anne van der Bos
1976 Minne Hovenga 2012 Renze Hiemstra
1977 Sake Saakstra 2013 Renze Hiemstra
1978 Jarich van der Veen 2014 Marten Feenstra
1979 Sake Saakstra 2015  Johan van der Meulen
1980 Sjouke de Boer 2016  Tjisse Steenstra

Print Friendly, PDF & Email