Sponsors

Mient de Vries PaxBouw Profile Tyrecenter Cafe de Rus

Archief

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Johannes Dijkstra
Johannes Dijkstra
Tel: 058-2152728
voorzitteroghuizum@gmail.com

 

Penningmeester Ronald Reinsma
Ronald Reinsma
Tel: 06-50906468
penningmeesteroghuizum@gmail.com

 

Secretaris/wedstrijdsecretariaat
Alinda Kleefstra
Tel: 0517-841960 / 06-18086960
secretarisoghuizum@gmail.com

 

Ledenadministratie Riemer
Riemer Riemersma
Tel: 058 -2884111 / 06 – 42881440
ledenoghuizum@gmail.com

 

Kantinezaken Jan Postmus
Jan Postmus
Tel: 06-48264275
 kantinebeheeroghuizum@gmail.com
Print Friendly, PDF & Email